Направи запитване
Compass Invest

Започни да ИНВЕСТИРАШ

Спестовен план Компас Глобъл Трендс
 
  • Изгодна форма за спестяване
  • Дистанционно откриване
  • Минимална вноска от 40 лв.
  • Период на внасяне по избор
  • 10% целева доходност годишно
  • Печалбата не се облага с данък*
Научи повече

Попълни формата и ще се свържем с теб

Защо Compass Invest

Управляващо дружество Компас Инвест АД е собственост на акционерно дружество Компас Капитал АД. Като част от групата, Компас Инвест АД извършва услугите по доверително управление, както и организирането и управлението на договорни фондове.
Компас Капитал АД е независима компания за инвестиционно банкиране и корпоративни финанси с пълно обслужване в тази област. Централното управление на дружеството е в гр. София и има партньорски офиси в страната и чужбина. Компас Капитал АД си сътрудничи активно с водещи юридически практики, консултанти и международни инвестиционни банки.

*Дисклеймър: Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата / устава на КИС в офисите на Компас Инвест, както и на този сайт.

 

 

 

 

Защо Compass Invest

Compass Invest в медиите

Нашите награди