Направи запитване
Compass Invest

Започни да ИНВЕСТИРАШ

ДФ Компас Глобъл Трендс 
 • 25.04% за последните 12 месеца *
 • 9.47% ср. годишна доходност за последните 5 години *
Спестовен план Компас Глобъл Трендс
 • Дистанционно откриване
 • Минимална вноска от 40 лв.
Научи повече

Попълни формата и ще се свържем с теб

Защо ДФ Компас Глобъл Трендс:

 • Допълнителен и необлагаем доход
 • Професионалнo управление
 • Лесно и бързо, в реални активи
 • Без минимална инвестиция
 • Теглиш и внасяш по всяко време
 • Възможност за Спестовен план, обвързан с ДФ Компас Глобъл Трендс

Спестовният план ДФ Компас Глобъл Трендс:
 • Конкурентна алтернатива на банков депозит
 • Възможност за избор на период за внасяне
 • Разполагате със средствата си във всеки един момент


*Данните са към 30.06.2021 г.
Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата / устава на КИС в офисите на Компас Инвест, както и на този сайт.

 

 

 

 

Защо Compass Invest

Compass Invest в медиите

Нашите награди