Направи запитване

УД Компас Инвест с награда за най-добро дружество за управление на активи от международната организация World Finance

Дек. 07, 2023

Скъпи Клиенти и Партньори,

Радваме се да споделим с Вас вълнуващи за нас новини!


На 04.12.2023 г. управляващо дружество Kомпас Инвест бе отличено за пореден път в 16-годишната история на престижния международен конкурс на World Finance.  За нас е голяма чест отново да получим „Wealth Management Award“ за България и да бъдем обявени за „Best Wealth Management Provider 2023” в България за тази година
 


В доклад на PwC се посочва, че "до 2027 г. само най-талантливите, адаптивни и издръжливи мениджъри на активи  ще могат да проправят път през този труден терен и World of Finance за пореден път признава техните значителни постижения в наградите Wealth Management.“ - Редакторски екип на „World of Finance“ През годините Merrill Lynch, Eurobank, HSBC Global Asset Management, ABN AMRO, BNP Paribas Wealth Management и др. са били отличени със същата награда.

Към 30 ноември 2023 г. в Компас Инвест управляваме активи на стойност над 380 млн. лева, като над 230 млн.  - в диверсифицирани индивидуални портфейли на международните пазари и над 150 млн. лева в 7 договорни фонда, различни инвестиционни стратегии и толерантност към риска. С гордост споделяме, че най-популярният ни фонд ДФ „Компас Глобъл Трендс“ отново оглави независимите класации на водещите финансови медии в България за най-висока доходност за полугодието и деветмесечието на 2023г.  

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.