Направи запитване

„Компас Инвест“ АД бе отличен от Wealth & Finance за 2018 г.

Окт. 26, 2018

„Компас Инвест" АД бе отличена с престижна награда от международната организация Wealth&Finance International. Компанията бе обявена за „Най-добро управляващо дружество в България", а Договорният й фонд „Компас Глобъл Трендс" за „Най-добър български фонд", реализирал доходност от 13.99% на годишна база към 30.09.2018г.

Наградите на Wealth&Finance International оценяват инвестиционните компании основно  по тяхната висока отдаденост и професионализъм при предлагането на инвестиционни услуги, прилагането на иновативни решения и постигнатия успех.

С над 130 000 читатели по света, Wealth & Finance International се доказва като надежден източник на специализирана информация и новости за многобройни професионалисти, мениджъри, собственици на компании, отговорни за пазарни инестиции и внедряването на последни нововъведения в своите бизнеси в сферата на глобалните финансови пазари.

През годините Wealth&Finance International са отличили компании като: Credit Suisse, ABN AMRO, American Express , Edmond De Rotschield, Wells Fargo Advisors, Aberdeen и др.

„Зад нашите успехи стои изключителен екип от експерти в лицето на опитни портфолио мениджъри, професионални анализатори и бек офис специалисти. Високата доходност на ДФ „Компас Глобъл Трендс" се дължи на отличния подбор на компаниите, в които инвестираме след дългогодишни проучвания и анализи на глобалните пазари и индустрии.", коментира Ивайло Ангарски, изпълнителен директор на дружеството.

„Компас Инвест" АД е водеща компания в управлението на финансови активи от 2007 г., която притежава пълен лиценз от КФН за извършване на дейност като управляващо дружество. Предлаганите от  „Компас Инвест" АД договорни фондове и услугите, свързани с инвестиционно консултиране, са подходящи както за институционални инвеститори, така и за корпоративни и индивидуални клиенти.

Към настоящия момент „Компас Инвест" АД управлява над 80 млн. лева, инвестирани  в 7 договорни фонда с различни инвестиционни стратегии и толерантност към риска, както и в диверсифицирани индивидуални клиентски портфейли от ценни книжа на международните капиталови пазари.

,,Ние сме едно от водещите независими управляващи дружества в България. Наш приоритет е да предлагаме най-добрите бутикови финансово-инвестиционни услуги на различни групи клиенти. Работейки на един конкурентен пазар с висока волатилност, нашата основна цел е да продължим да генерираме отлична рисково претеглена доходност за нашите клиенти и същевременно пренастройваме компанията към новите предизвикателства в дигиталната ера", коментира Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър.

София, ул. Георг Вашингтон №19, ет.2
тел.: 02/42 19 518, 02/42 19 517

email: office@compass-invest.eu
http://www.compass-invest.eu/bg/index.html

Как можете да инвестирате чрез ДФ „Компас Глобъл Трендс"? - вижте тук: http://www.compass-invest.eu/landing-compass-global-trends/;

Вижте как можете да спестявате чрез инвестиции в ДФ „Компас Глобъл Трендс": http://www.compass-invest.eu/spestoven-plan/;

COMPASS INVEST - Твоят личен Инвестиционен съветник.

Компас Инвест АД е лицензирано управляващо дружество от Комисия по Финансов Надзор от 2006 година

Важна информация:

Важна информация: Следва да имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД „Компас Инвест“ АД