Направи запитване

Твоят личен инвестиционен съветник!

За нас

Компас Инвест

Компас Инвест АД е водеща компания в управлението на финансови активи. Дружеството е създадено през 2006г. в град София и лицензирано от КФН. Управляващо дружество Компас Инвест АД е собственост на акционерно дружество Компас Капитал АД. Като част от групата, Компас Инвест АД извършва услугите по доверително управление, както и организирането и управлението на договорни фондове.

Научи повече
Услуги

Договорни фондове

Компас Инвест АД Ви предлага ефективно инвестиране на Вашите пари. 
Управлявайки 7 договорни фонда, разполагаме с оптимални решения за всеки клиент, без разлика от инвестираната сума.
Избери фонд
Услуги

Доверително управление

Какво предлагаме?

Професионално управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти, целящо осигуряването на по-висок доход върху свободните средства на клиентите ни.
 

За кого е подходяща услугата?

За институционални инвеститори, корпоративни клиенти и физически лица със солидни спестявания.
 

Как го постигаме?

Благодарение на персоналния подход към всеки един клиент, внимателното анализиране на неговата толерантност към риск, инвестиционните му предпочитания и приоритети, ние идентифицираме подходящи възможности за инвестиране, поставяме ясни инвестиционни цели, и разработваме цялостна стратегия за управление на активите и благосъстоянието на всеки един от нашите клиенти.
Започни да инвестираш
Услуги

Инвестиционно консултиране

Ние предлагаме широка гама от консултантски услуги, изготвяне на бизнес планове, финансови модели, оценка на бизнес, реализиране на сделки за сливане и придобиване(M&A), както и дългово, и дялово финансиране.
Нашият екип от експерти и професионалисти разработват индивидуални решения, съобразени с Вашите бизнес цели и желание за развитие.
Избери консултиране
Предимства

Удобство

Удобен и лесен начин за инвестиране. Просто се свържете с нас!
Подходяща алтернатива за Вашите спестявания.
Сами определяте дали и колко риск можете да поемете с цел да постигнете по-висока доходност.
Сами определяте размера на първоначалната инвестиция.
Ниски транзакционни разходи и висока ликвидност на инвестицията Ви.

Експертиза

Професионален екип от инвестиционни експерти с дългогодишен опит се грижи за Вашите инвестиции.
Оптимално диверсифицирани решения според индивидуалните Ви предпочитания за риск, доходност, времеви хоризонт и ликвидност на средствата.
Установени стабилни партньорства с водещи инвестиционни банки, брокери и юридически практики.

Сигурност и прозрачност

Регулярни подробни отчети за състоянието на Вашите инвестиции.
Всички решения, свързани с управлението на Вашите инвестиции, са предварително съгласувани с Вас.

Качествено обслужване

Всеки наш клиент има своите уникални рискови предпочитания и виждания за ликвидност и рентабилност. Нашата цел е да изградим портфейли, които напълно да отговарят на техните изисквания.
Новини
Апр. 11, 2024

ДФ “Компас Глобъл Трендс“ е лидер по доходност в България за първото тримесечие на 2024 г.

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ за пореден път се класира на първо място по доходност сред фондовете, инвестиращи в акции, според данни от БАУД (Българска асоциация на управляващите дружества). Благодарение на добрата селекция от акции фондът отбеляза доходност от 13.85% за първото тримесечие на 2024 година, задминавайки индексa S&P 500, който завърши периода с ръст от 10.16%.

Научи повече
Апр. 10, 2024

Глобалните акции отбелязаха пети пореден месец на повишение, което доведе до най-доброто тримесечно начало на годината от 2019 година насам

Устойчивите икономически данни, както и очакванията за понижения на лихвените проценти от страна на водещите централни банки, подкрепиха ръстовете при повечето класове активи през месец март.
Глобалните акции отбелязаха пети пореден месец на повишение, реализирайки ръст от 3,1% през март, като през първото тримесечие възвръщаемостта ѝм достигна 7,7%. Това представлява най-доброто тримесечно начало на годината от 2019 година насам и най-дългата позитивна месечна серия от 2021 година.
Научи повече
Март 28, 2024

Важно за инвеститорите в ДФ Компас Евроселект – промяна в рисковия профил, наименованието и разходите на фонда

Уважаеми клиенти,
С решение на Съвета на директорите на Компас Инвест АД от 15.03.2024 г. и последващо одобрение от Комисията за финансов надзор с решение №187-ДФ от 28.03.2024 г. се променя наименованието на ДФ Компас Евроселект. Новото наименование на фонда е Компас Евро Облигации. Ще променим профила на фонда от високорисков, инвестиращ предимно в акции към нискорисков, инвестиращ предимно в дългови финансови инструменти. Намаляват се разходите за емитиране на дяловете.
Научи повече
Всички новини
Контакти

Компас Инвест АД

София, ул. Алабин №36, ет.4
тел.: 02/42 19 517
email: marketing@compass-invest.eu
 
Виж карта

Форма за обратна връзка