Направи запитване

Твоят личен инвестиционен съветник!

За нас

Компас Инвест

Компас Инвест АД е водеща компания в управлението на финансови активи. Дружеството е създадено през 2006г. в град София и лицензирано от КФН. Управляващо дружество Компас Инвест АД е собственост на акционерно дружество Компас Капитал АД. Като част от групата, Компас Инвест АД извършва услугите по доверително управление, както и организирането и управлението на договорни фондове.

Научи повече
Услуги

Договорни фондове

Компас Инвест АД Ви предлага ефективно инвестиране на Вашите пари. 
Управлявайки 7 договорни фонда, разполагаме с оптимални решения за всеки клиент, без разлика от инвестираната сума.
Избери фонд
Услуги

Доверително управление

Какво предлагаме?

Професионално управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти, целящо осигуряването на по-висок доход върху свободните средства на клиентите ни.
 

За кого е подходяща услугата?

За институционални инвеститори, корпоративни клиенти и физически лица със солидни спестявания.
 

Как го постигаме?

Благодарение на персоналния подход към всеки един клиент, внимателното анализиране на неговата толерантност към риск, инвестиционните му предпочитания и приоритети, ние идентифицираме подходящи възможности за инвестиране, поставяме ясни инвестиционни цели, и разработваме цялостна стратегия за управление на активите и благосъстоянието на всеки един от нашите клиенти.
Започни да инвестираш
Услуги

Инвестиционно консултиране

Ние предлагаме широка гама от консултантски услуги, изготвяне на бизнес планове, финансови модели, оценка на бизнес, реализиране на сделки за сливане и придобиване(M&A), както и дългово, и дялово финансиране.
Нашият екип от експерти и професионалисти разработват индивидуални решения, съобразени с Вашите бизнес цели и желание за развитие.
Избери консултиране
Услуги

Gift card

Подарете Компас Инвест Gift Card на своите близки!
Направете им подарък, който ще продължава да дава!
Заяви тук
Предимства

Удобство

Удобен и лесен начин за инвестиране. Просто се свържете с нас!
Подходяща алтернатива за Вашите спестявания.
Сами определяте дали и колко риск можете да поемете с цел да постигнете по-висока доходност.
Сами определяте размера на първоначалната инвестиция.
Ниски транзакционни разходи и висока ликвидност на инвестицията Ви.

Експертиза

Професионален екип от инвестиционни експерти с дългогодишен опит се грижи за Вашите инвестиции.
Оптимално диверсифицирани решения според индивидуалните Ви предпочитания за риск, доходност, времеви хоризонт и ликвидност на средствата.
Установени стабилни партньорства с водещи инвестиционни банки, брокери и юридически практики.

Сигурност и прозрачност

Регулярни подробни отчети за състоянието на Вашите инвестиции.
Всички решения, свързани с управлението на Вашите инвестиции, са предварително съгласувани с Вас.

Качествено обслужване

Всеки наш клиент има своите уникални рискови предпочитания и виждания за ликвидност и рентабилност. Нашата цел е да изградим портфейли, които напълно да отговарят на техните изисквания.
Новини
Юли 11, 2024

Месец юни беше изключително силен за по-рисковите класове активи

Месец юни беше изключително силен за по-рисковите класове активи като акциите и облигациите със спекулативен рейтинг. Относително стабилната макроикономическа среда, впечатляващите корпоративни резултати на компаниите в САЩ през второто тримесечие и очакванията за понижаване на лихвените проценти допринесоха за повишенията през месеца.

Научи повече
Юни 12, 2024

Месец май беше благоприятен както за акциите, така и за облигациите

Май беше благоприятен както за акциите, така и за облигациите. Добрите резултати през месеца до голяма степен се дължат на нарастващия оптимизъм сред инвеститорите относно икономическите перспективи. Това подкрепи значително по-рисковите класове активи, в резултат на което акциите на развитите пазари реализираха доходност от 4.50% през месеца, докато глобалните облигации постигнаха положителен резултат от 1.30%.
Научи повече
Май 28, 2024

Как да инвестираме в облигации през 2024 г.?


Много инвеститори търсят сигурност и предсказуемост. Това е причината голяма част от тях да инвестират в облигации. При дълговите финансови инструменти, каквито са облигациите, инвеститорите реализират доход под формата на лихва. В тази връзка облигациите предоставят възможност за по-сигурна и предсказуема инвестиция в сравнение с акциите, като същевременно носят по-висока доходност от банковите депозити.
Съществуват различни възможности за инвестиране в облигации като например директна покупка на облигации или дялове в договорни фондове, инвестиращи в облигации. Всеки от тези варианти има своите предимства, така че е важно инвеститорите внимателно да преценят кой от тях съответства на инвестиционните ѝм цели и нивото ѝм на толерантност към риск.
Научи повече
Всички новини
Контакти

Компас Инвест АД

София, ул. Алабин №36, ет.4
тел.: 02/42 19 517
email: marketing@compass-invest.eu
 
Виж карта

Форма за обратна връзка