Направи запитване

Управляващо дружество Компас Инвест: „Най-добро управляващо дружество в България за 2020 г." - с награди от Investment Management Awards 2020 и Global Awards 2020/21

Март 25, 2021

Управляващо дружество Компас Инвест:

 Най-добро управляващо дружество в България за 2020 г. с награди от Investment Management Awards 2020 и Global Awards 2020/21
 

Управляващо дружество Компас Инвест АД получи две награди за „Най-добро управляващо дружество“ за 2020 година. Компанията бе отличена с награда от  Investment Management Award 2020 на престижното издание World Finance и с награда Global Awards 2020/21 на Corporate LiveWire.

 

„Стремежът към развитие и иновации и предлагането на финансово-инвестиционни продукти, разработени с грижа към клиента, се оценява високо от международните финансови издания“, коментира Ивайло Ангарски, изпълнителен директор на Компас Инвест. „Постоянното търсене на гъвкави дигитални инвестиционни решения е част от бизнес стратегията на нашето дружество. Виждаме и реалната полза от инвестиция в компании в областта на устойчивия растеж и технологично развитие“, допълва Драгомир Великов, Главен инвестиционен мениджър.

Наградите Investment Management Award се връчват от престижното международно финансово издание  World Finance вече 12  поредни години. (https://www.worldfinance.com/awards/investment-management-awards-2020). Инвестиционните компании се оценяват  по тяхната отдаденост и професионализъм при предлагането на инвестиционни услуги, прилагането на иновативни решения и постигнатия успех. World Finance е печатно и онлайн списание, което отразява и анализира финансовата индустрия, международния бизнес и световната икономика; изданието е насочено към аудитория от финансови специалисти, корпоративни и частни инвеститори, но неговият ясен глас го прави разбираемо и за по-широка аудитория. World Finance връчва и престижни награди в банковия сектор.

Наградите  Global Awards на Corporate LiveWire  (https://www.corporatelivewire.com/awards.html?award=148) отличават най-високите постижения в корпоративния сектор; те се дават на водещи професионалисти и компании, които се открояват чрез иновации, извънредни резултати и експертни знания, които водят до развитие в съответния сектор или индустрия.

„Компас Инвест“ АД е водеща компания в управлението на финансови активи от 2005 г., която притежава пълен лиценз от КФН за извършване на дейност като управляващо дружество. Предлаганите от „Компас Инвест“ АД договорни фондове и услуги, свързани с инвестиционно консултиране, са подходящи както за институционални инвеститори, така и за корпоративни и индивидуални клиенти. Към момента „Компас Инвест“ АД управлява над 120 млн. лева, инвестирани в 7 договорни фонда с различни инвестиционни стратегии и толерантност към риска, както и в диверсифицирани индивидуални клиентски портфейли от ценни книжа на международните капиталови пазари.