Направи запитване

Договорни фондове

Инвестирайки в договорен фонд, получавате дял в един общ портфейл от финансови инструменти, управляван от професионален екип експерти с дългогодишен опит от  УД Компас Инвест АД. Създаденият портфейл отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на фонда. Инвестирането на средства в договорен фонд има редица предимства, сред които: професионално управление, висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация на портфейла, прозрачност и  данъчни облекчения.

 

Компас Глобъл Трендс

Високодоходен фонд, който инвестира в глобални компании във фаза на растеж от САЩ, Европа, Китай и Индия.
Доходност за периода
към 10.12.2019
9.2952 %

Спестовен план Компас Глобъл Трендс

Спестовният план Ви предлага начин да осигурите лесно и удобно добра доходност на спестяванията си.

Компас Евроселект

Високодоходен фонд, който инвестира в качествени европейски компании.
Доходност за периода
към 10.12.2019
12.9270 %

Спестовен план Компас Евроселект

Спестовният план на Компас Инвест АД в дялове на договорен фонд Компас Евроселект Ви предлага начин да осигурите лесно и удобно добра доходност на спестяванията си.

Компас Фъндс Селект-21

Високодоходен фонд, който инвестира в специално подбрани фондове.
Доходност за периода
към 10.12.2019
7.7931 %

Прогрес

Високодоходен фонд, който инвестира предимно в акции на български компании.
Доходност за периода
към 10.12.2019
1.3049 %

Стратегия

Балансиран фонд, който  инвестира в акции и дългови ценни книжа от България
Доходност за периода
към 10.12.2019
-0.5290 %

Евростабилност

Нискорисков фонд, който инвестира предимно в дългови ценни книжа от България
Доходност за периода
към 10.12.2019
-0.4477 %

Плюс

Високодоходен фонд, който инвестира главно в акции на български компании.
Доходност за периода
към 10.12.2019
12.0131 %