Направи запитване

Booking Holdings - най-голямата туристическа агенция, част от портфолиото на ДФ Компас Глобъл Трендс

Авг. 04, 2022

Booking Holdings, известна преди като Priceline.com, е най-голямата туристическа агенция в света. Тя свързва пътници и хотели, улеснява организирането и бюджетирането на различни по цел пътувания. Компанията предлага на своя сайт над 2,5 милиона имота в 220 държави. Всички обяви са подробно описани със снимки, отзиви и подробности за удобствата, предлагани във всеки имот. Възможностите за настаняване, които предлага сайтът, варират от хотели и мотели до къщи и апартаменти, хостели, като се предлагат нощувки със закуски и други. Компанията заема доминираща позиция във фунията за резервации на пътувания и събира приходи от хотелски резервации, направени през сайта. Booking.com е особено силен в Европа, където големите хотелски вериги са по-малко популярни, а по-малките независими хотели и квартири разчитат именно на него, за да запълнят стаите си.

Освен Booking.com, компанията притежава agoda.com, priceline.com, rentalcars.com, OpenTable и търсачката за полети KAYAK. Хотелските резервации представляват по-голямата част от приходите, но компанията предлага и услуги като резервации на коли под наем, полети, ваканционни пакети, круизи, обиколки, летищни трансфери и др.

Бизнесът има и огромни мрежови ефекти (изградени върху основата на взаимно полезното). Потребителите са по-склонни да използват платформа за резервации с възможно най-голям избор на видове имоти, най-широка наличност на отзиви и качествено обслужване на клиентите, a хотелите и частните имоти да предоставят местата за настаняване на booking.com заради голямата посещаемост на сайта. Booking.com работи в две направления: като агенция, която представлява хотели, от което прибира такси, и моделът на търговец, при който компанията закупува предварително нощувката и след това се опитва да я препродаде на по-добра цена.

На 3 август компанията обяви своите резултати за второто тримесечие на 2022г. Очакванията компанията за резервации да отчете печалба на акция от $17,73 бяха оправдани, дори и задминати, като достигна $21,07. За сравнение за второто тримесечие на 2021г. компанията отбеляза загуба от $4,08 на акция. Общите приходи на Booking Holdings за второто тримесечие на 2022г. възлизат в размер на 4,3 милиарда долара, което е увеличение от 99% спрямо тримесечието на предходната година. Нощувките, резервирани за този период, също са се увеличили - с 56% спрямо тримесечието на предходната година.

Изпълнителният директор на Booking Holdings, Глен Фогел, споделя: „Достигнахме още един крайъгълен камък във възстановяването на компанията след въздействието, което оказа пандемията. За първи път от началото ѝ броят на нощувките надминава нивата от 2019г.“.

Според него се очакват рекордни приходи през третото тримесечие на 2022г., тъй като летният туристически сезон е изключително натоварен.

Разберете как може да закупите дялове от ДФ Компас Глобъл Трендс: https://bit.ly/compass-global-trends
Изберeте готовото решение – Спестовен план чрез инвестиции в ДФ Компас Глобъл Трендс: https://bit.ly/compassinvest-savings-plan
Свържете се с нас за безплатна финансова консултация: https://bit.ly/3OZyRdWВажна информация: Настоящата информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.