Направи запитване

Финансови Отчети

2024-03-28 Годишен финансов отчет за 2023г. 3.59 MB (pdf) Свали
2023-03-30 Годишен финансов отчет за 2022г. 3.58 MB (pdf) Свали
2022-03-25 Годишен финансов отчет за 2021г. 1.2 MB (pdf) Свали
2022-03-25 Годишен доклад за дейността 31.12.2021г. 599.31 KB (pdf) Свали
2022-03-25 Доклад на незавизимия одитор 31.12.2021г. 419.85 KB (pdf) Свали
2021-03-31 Годишен финансов отчет за 2020г. 3.9 MB (pdf) Свали
2020-03-26 Годишен доклад за дейността 31.12.2019г. 557.85 KB (pdf) Свали
2020-03-26 Доклад на незавизимия одитор 31.12.2019г. 357.97 KB (pdf) Свали
2020-03-26 Годишен финансов отчет към 31.12.2019г. 1.1 MB (pdf) Свали
2019-03-21 Годишен финансов отчет за 2018 г. 2.84 MB (pdf) Свали
2018-03-29 Годишен финансов отчет за 2017 г. 4.05 MB (pdf) Свали
2017-03-31 Годишен финансов отчет за 2016 г. 3.54 MB (pdf) Свали
2016-03-30 Годишен финансов отчет за 2015 г. 3.19 MB (pdf) Свали
2015-03-31 Годишен финансов отчет за 2014 г. 3.3 MB (pdf) Свали
2014-03-31 Годишен финансов отчет за 2013 г. 691.21 KB (pdf) Свали
2013-03-29 Годишен финансов отчет за 2012 г. 19.71 MB (pdf) Свали
2012-03-30 Годишен финансов отчет за 2011 г. 19.89 MB (pdf) Свали