Направи запитване

Инвестирай в бъдещето със Спестовен план

Маркетингово съобщение 
Научи повече

Попълни формата и ще се свържем с теб

Спестовни планове за различни цели:

 
  • За образованието на децата
  • За финансова независимост
  • За след активна възраст
 
Защо да избереш Спестовен план от Компас Инвест?
 
  • Вноските по Спестовния план от Компас Инвест се инвестират в дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс или Компас Евроселект
  • Целева годишна доходност от 10%
  • Възможност за дистанционно откриване независимо от коя точка на света
  • Алтернатива на банков депозит
  • Възможност за избор на дата от месеца за внасяне
  • Средствата в Спестовния план са на разположение на инвеститора във всеки един момент
  • При желание може да се заяви повече от един Спестовен план
 


Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест" АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за вбъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България. Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Проспекта на съответния фонд.
 
1

Compass Invest в медиите

1
20.12.2021

Ивайло Ангарски, Изпълнителен директор на Компас Инвест АД: Вложенията в криптовалута не са за хора със слаби нерви

Поддържайте достатъчно пари за спешни случаи, но и инвестирайте редовно, съветва Ивайло Ангарски в специално интервю за вестник СТАНДАРТ.
Научи повече

Нашите награди