Направи запитване

Промени в разходите за записване (покупка) и обратно изкупуване (продажба) на дялове на управляваните от Компас Инвест АД договорни фондове

Септ. 16, 2021

С решение на Съвета на директорите от 01.09.2021г. и последващо одобрение от Комисията за финансов надзор от 15.09.2021 г.са променени разходите за записване(покупка) и обратно изкупуване(продажба) на дялове на управляваните от Компас Инвест АД договорни фондове, както следва:


 

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

***за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

Инвеститорите сключили Договор за изпълнение на инвестиционен план, преди влизане в сила на промените на Правилата на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект , които са приети от Съвета на директорите на Компас Инвест АД на 01.09.2021г. ще се третират по старите условия , при които са сключили Договорите. Управляващото дружество ще поддържа на своята интернет страница в секция „Документи“ за ДФ Компас Глобъл Тренд и ДФ Кoмпас Евроселект и предишната версия на Правилата, за информация на инвеститорите.