Направи запитване

Основни документи

2010-05-09 Разрешение от Комисия за финансов надзор 753.73 KB (pdf) Свали
2023-02-24 Основен Информационен Документ в сила от 24.02.23г. 294.17 KB (pdf) Свали
2023-08-02 Правила 657.06 KB (pdf) Свали
2022-11-23 Правила за оценка на портфейла и за определяне на НСА 435.45 KB (pdf) Свали
2023-05-16 Правила за оценка и управление на риска 598.98 KB (pdf) Свали
2024-06-17 Проспект 930.55 KB (pdf) Свали
2024-04-22 Основен информационен документ в сила от 22.04.2024г. 369.86 KB (pdf) Свали
2024-03-28 Информация по чл.43, ал.1 от Наредба 44 333.59 KB (pdf) Свали
2024-03-15 Основен информационен документ в сила от 15.03.2024г. 369.74 KB (pdf) Свали
2023-07-24 Основен информационен документ в сила от 24.07.2023г. 294.27 KB (pdf) Свали
2023-05-03 Основен информационен документ в сила от 03.05.2023г. 296.14 KB (pdf) Свали
2023-04-11 Основен информационен документ в сила от 11.04.2023г. 296.13 KB (pdf) Свали
2022-12-30 Основен информационен документ в сила от 01.01.2023г. 283.58 KB (pdf) Свали