Направи запитване

Основни документи

2021-03-10 Проспект 727.47 KB (pdf) Свали
2021-02-15 Ключова информация за инвеститора 362.21 KB (pdf) Свали
2019-11-11 Ключова Информация за инвеститора 500.69 KB (pdf) Свали
2019-11-11 Правила за оценка на портфейла и за определяне на НСА 832.79 KB (pdf) Свали
2018-06-14 Разрешение от Комисия за финансов надзор 3.29 MB (pdf) Свали
2018-06-08 Правила 753.77 KB (pdf) Свали
2018-06-08 Правила за оценка и управление на риска 386.61 KB (pdf) Свали