Направи запитване

Основни документи

2020-02-10 Информация по чл.43, ал.2 от Наредба 44 187.11 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Общи условия 1023.89 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Политика за най-добро изпълнение на сделки за КИС 644.93 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Правила за лични сделки 492.23 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Правила за управление на риска 531.73 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Политика за категоризация на клиенти 364.53 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Политика за най-добро изпълнение на сделки за индивидуални портфейли 556.05 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Политика за приемане и обработване на жалби 346.46 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Политика за извършване на оценка за уместност 275.12 KB (pdf) Свали
2018-09-11 Политика за обработка и защита на личните данни 268.3 KB (pdf) Свали
2017-06-28 Лиценз от Комисия за финансов надзор 230.15 KB (pdf) Свали
2013-09-30 Политика за възнагражденията 174.31 KB (pdf) Свали
2012-06-06 Тарифа 133.49 KB (pdf) Свали
2012-06-06 Политика за третиране на конфиликти на интереси 205.64 KB (pdf) Свали