Направи запитване

Основни документи

2023-02-14 Политика за приемане и обработване на жалби 328.5 KB (pdf) Свали
2023-01-19 Общи условия 870.38 KB (pdf) Свали
2023-01-19 Политика за най-добро изпълнение на сделки за КИС 521.34 KB (pdf) Свали
2023-01-19 Правила за управление на риска 458.27 KB (pdf) Свали
2023-01-19 Политика за възнагражденията 409.72 KB (pdf) Свали
2023-01-19 Политика за категоризация на клиенти 360.33 KB (pdf) Свали
2023-01-19 Политика за най-добро изпълнение на сделки за индивидуални портфейли 485.69 KB (pdf) Свали
2023-01-18 Политика за третиране на конфиликти на интереси 331.21 KB (pdf) Свали
2022-04-15 Информация по чл.43, ал.2 от Наредба 44 246 KB (pdf) Свали
2021-11-19 Политика за извършване на оценка за уместност 270.7 KB (pdf) Свали
2020-05-18 Политика за обработка и защита на личните данни 252.5 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Правила за лични сделки 492.23 KB (pdf) Свали
2017-06-28 Лиценз от Комисия за финансов надзор 230.15 KB (pdf) Свали
2012-06-06 Тарифа 133.49 KB (pdf) Свали