Направи запитване

Основни документи

2014-03-31 Разрешение от Комисия за финансов надзор 722.92 KB (pdf) Свали
2020-02-03 Ключова Информация за инвеститора 383.65 KB (pdf) Свали
2020-05-27 Проспект 815.27 KB (pdf) Свали
2018-09-11 Правила 930.35 KB (pdf) Свали
2019-11-22 Правила за оценка на портфейла и за определяне на НСА 839.39 KB (pdf) Свали
2014-06-16 Правила за оценка и управление на риска 395.03 KB (pdf) Свали
2020-07-13 Ключова Информация за инвеститора 435.42 KB (pdf) Свали
2020-07-13 Key Investor Information 410.79 KB (pdf) Свали