Направи запитване

Новини

Месечен Бюлетин
12.10.2021

Месечен бюлетин на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект и пазарен анализ към 30 Септември 2021 г.

През септември пазарните индекси в повечето от развитите държави, включително тези на САЩ и Европа, се понижиха. Причината за това бяха опасенията от нарастващата инфлация и очакванията за повишаване на лихвените проценти от страна на централните банки. Други фактори, които допринесоха за пониженията през месеца, бяха очакванията за по-слаб от предварителните очаквания икономически растеж. Високите разходи за международна търговия и глобалния недостиг на редица стоки продължават да притесняват инвеститорите. Въпреки очакванията за по-умерен икономически растеж, вероятността от рецесия за момента остава ниска.

Научи повече
16.09.2021

Промени в разходите за записване (покупка) и обратно изкупуване (продажба) на дялове на управляваните от Компас Инвест АД договорни фондове

С решение на Съвета на директорите от 01.09.2021г. и последващо одобрение от Комисията за финансов надзор от 15.09.2021 г.са променени разходите за записване(покупка) и обратно изкупуване(продажба) на дялове на управляваните от Компас Инвест АД договорни фондове, както следва:

Научи повече
Месечен Бюлетин
10.09.2021

Месечен бюлетин на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект и пазарен анализ към 31 Август 2021 г.

В Европа и САЩ пазарите на акции за шести пореден месец отчетоха ръст на фона на облекчаване на противоепидемичните мерки и силни икономически данни. Най-голям ръст през август отбелязаха акциите на компании във фаза на растеж, следвани от тези в развиващите се пазари.

Научи повече
Месечен Бюлетин
10.08.2021

Месечен бюлетин на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект и пазарен анализ към 31 Юли 2021 г.

Възстановяването на глобалната икономика продължи и през юли със силен ръст на БВП в САЩ и еврозоната. По-високото потребление повлия на покачването на БВП на САЩ 6.5% за тримесечието, надвишавайки нивата от последното тримесечие на 2019. Аналогично, ръстът на БВП в еврозоната беше 2%.

Научи повече
Месечен Бюлетин
09.07.2021

Месечен бюлетин на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект и пазарен анализ към 30 Юни 2021 г.

С положителните резултати към края на месец юни пазарите на акции отбелязаха и положително първо полугодие и положително второ тримесечие на годината. Проучванията за бизнеса продължават да сочат за продължаващо възходящо развитие. Същевременно проблеми с веригите за доставки и повисоки цени на суровините се отразиха в ръст на инфлацията.

Научи повече
10.06.2021

Съобщение за промяна в разходите на ДФ Плюс и Компас Фъндс Селект-21

С решение на Съвета на директорите от 17.05.2021 г. и 31.05.2021 г. и последващо одобрение от Комисията за финансов надзор е променена структурата на разходите за записване(покупка) на дялове от ДФ Плюс и Компас Фъндс Селект-21, както следва:

Научи повече
10.06.2021

Съобщение за промяна в разходите на ДФ Прогрес, Стратегия, Евростабилност и Компас Евроселект

С решение на Съвета на директорите от 17.05.2021 г. и 31.05.2021 г. и последващо одобрение от Комисията за финансов надзор е променена структурата на разходите за записване(покупка) на дялове от ДФ Прогрес, Стратегия, Евростабилност и Компас Евроселект, както следва:

Научи повече