Направи запитване

Новини

15.05.2024

ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЗАПИСАЛИ ДЯЛОВЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "ПЛЮС"

ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЗАПИСАЛИ ДЯЛОВЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "ПЛЮС"
Относно: Замяна на управляващото дружество на договорен фонд "Плюс", в който сте записали дялове.

Уведомяваме Ви, че с Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г., съгласно писмо РГ-08-47-9 14.05.2024 г., Комисията за финансов надзор е издала одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) за замяна на дружеството, което управлява договорен фонд (ДФ) „Плюс“ - УД „Компас Инвест“ АД с УД „Импакт Капитал“ ЕАД.
Научи повече
10.05.2024

УД "Компас Инвест" с престижна награда от Global Banking & Finance Review


 
УД „Компас Инвест“ бе отличено с престижната награда "Най-бързо развиваща се компания за управление на активи в България" за 2024 г. от реномираното списание Global Banking & Finance Review, предоставящо качествена и задълбочена информация за финансовия сектор. От създаването си през 2011 г. наградите отразяват иновации, постижения, стратегии и вдъхновяващи промени, случващи се в рамките на глобалната финансова общност.
Научи повече
10.05.2024

Април беше предизвикателен месец за финансовите пазари


Април се оказа предизвикателен месец за финансовите пазари, като глобалните облигации се понижиха с 2,5% през месеца, докато акциите на развитите пазари - с 3,7%. Пониженията през април до голяма степен са в резултат от комбинацията от по-високите от очакваните данни за инфлацията в САЩ и БВП за първото тримесечие, което макар и по-слабо на пръв поглед, продължава да показа устойчиво търсене. Това, от своя страна, подхрани пазарните опасения, че централните банки няма да облекчат паричната политика толкова рано, както се очакваше още в началото на годината.
Научи повече
02.05.2024

ДФ "Компас Евро Облигации" - Вашият избор за сигурност и доходност!
Представяме Ви ДФ "Компас Евро Облигации" на УД „Компас Инвест“ - взаимен фонд, аналог на депозит в евро. С него получавате лесен достъп до инвестиция в портфейл от  консервативни облигации в евро чрез покупка на дялове от фонда.
Научи повече
17.04.2024

Важно съобщение за ДФ "Компас Евро Облигации" - без разходи за емитиране в следващите три месеца

Съгласно решение на Съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД от 17.04.2024 г., в периода от 17.04.2024 до 17.07.2024 г. включително, всички поръчки за записване на дялове от ДФ „Компас Евро Облигации“ ще бъдат изпълнявани без рзходи за емитиране – по нетната стойност на активите на един дял.
Научи повече
11.04.2024

ДФ “Компас Глобъл Трендс“ е лидер по доходност в България за първото тримесечие на 2024 г.

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ за пореден път се класира на първо място по доходност сред фондовете, инвестиращи в акции, според данни от БАУД (Българска асоциация на управляващите дружества). Благодарение на добрата селекция от акции фондът отбеляза доходност от 13.85% за първото тримесечие на 2024 година, задминавайки индексa S&P 500, който завърши периода с ръст от 10.16%.

Научи повече
10.04.2024

Глобалните акции отбелязаха пети пореден месец на повишение, което доведе до най-доброто тримесечно начало на годината от 2019 година насам

Устойчивите икономически данни, както и очакванията за понижения на лихвените проценти от страна на водещите централни банки, подкрепиха ръстовете при повечето класове активи през месец март.
Глобалните акции отбелязаха пети пореден месец на повишение, реализирайки ръст от 3,1% през март, като през първото тримесечие възвръщаемостта ѝм достигна 7,7%. Това представлява най-доброто тримесечно начало на годината от 2019 година насам и най-дългата позитивна месечна серия от 2021 година.
Научи повече