Направи запитване

Април за първи път от 1970г. насам с лоши резултати за пазарите на акции. Налице са рискове повишената инфлация да продължи.

Май 10, 2022

Април исторически е един от най-силните месеци за пазарите на акции. Тази година обаче се вписва сред един от най-лошите от 1970 г. насам. Сред основните фактори довели до това са: военният конфликт в Европа, притесненията за забавяне на глобалния икономически растеж, вдигане на лихвите от Федералния резерв за САЩ (ФЕД), както и рестрикциите в Китай. Регистрираната корекция на пазара от 13% обаче е в границите на нормалните движения – от 1980 г. насам всяка година средната корекция е от 14%.

През изминалия месец продължи безпрецедентното покачване на лихвите по краткосрочните щатски държавни облигации. Заради присъщата на облигациите обратна връзка между лихвите и цените, покачващите се лихви означават спад в цените на облигациите и отчитане на негативен резултат. Анализът на техническите показатели сочи, че 2-годишните щатски съкровищни облигации са вече екстремно разпродадени, което следва да доведе естествено до момент на обръщане на този тренд, възобновяване на покупките, и съответно реализиране на положителни резултати.

Тези пазарни движения отразяват заедно с останалите рискове и затягането на паричната политика на ФЕД в опит да противодейства на ускоряващата се инфлация. Очаквани са три последователни покачвания на основния лихвен процент с 50 б.т. В същото време инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени, в САЩ достигна 8.5% на годишна база през март. Това е най-високият ръст на индекса, регистриран от 1981 г. насам.ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Глобъл Трендс
ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.3002 лв., което е -8.33% за месеца и -19.12% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г. до 30 април 2022г.


ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас ЕвроселектДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 0.9322 EUR, което е -4.43% за месеца и -15.28% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г. до 30 април 2022г.


ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Фъндс Селект-21
ДФ „Компас Фъндс Селект-21“приключи месеца с цена на един дял от 0.9942 BGN, което е -0.87% за месеца и -3.42% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 26 юли 2018г. до 30 април 2022г.


Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евроселект и ДФ Компас Фъндс Селект-21 през април, и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.