Направи запитване

Месечен Бюлетин на ДФ "Компас Глобъл Трендс" и ДФ "Компас Евроселект" към 30 Юни 2020г.

Юни 13, 2020
май 2020
ПАЗАРЕН КОМЕНТАР
Пореден силен месец за пазарите на акции и облигации на фона на значителната ликвидна подкрепа от централните банки. Допълнителен оптимизъм наблюдавахме заради публикуването на позитивни икономически данни.   През юни широкият щатски индекс S&P 500 нарасна с 1.84%, технологичният NASDAQ се повиши с 5.99%, а индустриалният Dow Jones понижи стойността си с -1.45%. Разликата в представянето на индексите показва разминаването между отделните сектори и зависимостта им от мерките срещу COVID-19. Европейските индекси също отчетоха значителен ръст през месеца, оставайки все още на по-ниски нива спрямо началото на годината. Заедно с доброто представяне на рисковите активи, традиционните хеджиращи инструменти като облигации и злато също отчетоха повишение.Централните банки и в САЩ, и в Европа, както и в останалите развити икономики, дават ясен сигнал, че ще продължат да подкрепят ликвидността на пазарите при необходимост. Бюджетните мерки на правителствата също допринасят за поддържане на потреблението и доходите на хората.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДФ "Компас Глобъл Трендс"
ДФ „Компас Глобъл Трендс“ отчете лек спад от -0.25% през юни при цена на един дял от 1.2913 лв. За първите шест месеца на годината фондът регистрира с положителна доходност от 4.04%. От началото на годината досега широкият щатски индекс е загубил -4.0% от стойността си, както и индустриалният , който бележи спад от -12.3% . Значително ги изпреварва технологичният NASDAQ с ръст от 12.11% за първото полугодие, движен основно от ръст в акциите на големите технологични компании (Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft).

Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г.  до 30 Юни 2020г.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДФ "Компас Евроселект"
ДФ „Компас Евроселект“ отчете спад на цената на един дял от -1.28% за месеца и -3.88% за първото полугодие на годината при цена на един дял от 0.9332 EUR. Водещите европейски индекси също остават на негативна територия спрямо началото на годината въпреки възстановяването през последните два месеца. Германският индекс DAX е изгубил -7.08% от стойността си спрямо началото на годината, широкият европейски индекс EURO STOXX бележи спад от -13.35% за същия период и френският CAC 40 се е понижил с  -17.43%.

Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г.  до 30 Юни 2020г.

 
Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект през април, и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК