Направи запитване

Пазарите на акции с нови върхове. ЕЦБ: инфлацията е временна. Потреблението с най-голям принос за ръста на БВП в Еврозоната.

Ноем. 09, 2021
Месечен бюлетин

ПАЗАРЕН КОМЕНТАР

Въпреки слабото начало повечето пазари на акции завършиха октомври с ръстове, отбелязвайки и нови върхове. Притеснения относно макроикономическата ситуация и промяна в монетарните и фискалните политики бяха засенчени от силно начало на отчетния сезон в САЩ. За третото тримесечие на годината 80% от компаниите публикуваха резултати по-високи от очакванията. С постепенното овладяване на COVID-19 вероятността за затваряне на икономиките намалява, а фокусът на инвеститорите се измества към справяне с последствията от пандемията. Проблеми с предлагането и доставките, енергийната криза и повишаващата се инфлация са ключовите теми, които ще повлияят и на държавните политики.

В САЩ за третото тримесечие БВП е с ръст от 2% на годишна база далеч от 6.5% през първото полугодие. В същото време инфлацията през октомври се увеличава до 5.4%. Пазарът на труда показва спад в безработицата до 4.8%, давайки основание на Федералния резерв на САЩ да започне затягане на паричната политика. Очакванията са през ноември ФЕД да обяви цел за спиране на покупките на активи до средата на 2022 и след това начало на покачване на лихвите.

Европейската централна банка обяви, че инфлацията се смята за преходна и отложи решението за покупката на активи за декември. БВП в еврозоната е с ръст от 2.2% за третото тримесечие, като потреблението е с най-голям принос. Проблемите на автомобилния сектор в Германия е с най-голямо негативно влияние.

Опасенията на инвеститорите относно китайския имотен пазар са леко отслабнали след като най-голямата китайска жилищна строителна компания успя да направи лихвено плащане по дълговете си, което беше пропуснала през октомври. Фокусът е върху действията на китайските власти срещу разрастването на подобен проблем.С нарастването на рисковете за повишена инфлация наблюдаваме и отлив от пазара на облигации. Това следва да подкрепи пазара на акции. Неяснотата относно продължителността на отслабващ икономически ръст и по-високата инфлация създава условия за повишена волатилност на финансовите пазари. Базирайки се на ясни критерии за селектиране на компании с дългосрочен потенциал за растеж, изпреварващ средните нива за пазара, мениджмънтът на УД „Компас Инвест“ продължава да следи за добавяне на компании на атрактивни нива.

ПРЕДСТАВЯНЕ

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.6838 лв., което е 3.36% за месеца и ръст от 14.08% спрямо началото на годината.
Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г.  до 31 октомври 2021г.


 

ПРЕДСТАВЯНE

ДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 1.1039 EUR, което е 4.17% за месеца и ръст от 10.32% спрямо началото на годината.
Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г.  до 31 Октомври 2021г.


Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект през октомври 2021, и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.