Направи запитване

Месечен бюлетин на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект и пазарен анализ към 30 ноември 2020 г.

Дек. 09, 2020
Месечен бюлетин

Обявяването на три ваксини срещу COVID-19, както и на резултата от президентските избори в САЩ  през ноември окуражиха финансовите пазари. Най-силно засегнатите сектори и региони, отчели най-голяма загуба в стойността на акциите си от началото на годината, се радваха на най-значително поскъпване през последния месец. Надеждите за възстановяване на икономическата активност допринесоха и за поскъпване на петрола.

И докато финансовите пазари, гледайки няколко стъпки напред, отразяват оптимизма за справяне с пандемията, все още броят на новозаразените расте и води до затягане на мерките срещу разпространението на вируса в редица държави. Негативните икономически ефекти от рестрикциите вече са осезаеми в еврозоната – индексът на мениджърските поръчки (PMI) за индустриалния сектор се понижи с една точка до 53.8 на фона на значително намаление в сектора на услугите -4.9 до 41.3. Потребителското доверие също се влошава, сочейки към спад в БВП на еврозоната за последното тримесечие на годината.

Възстановяването на САЩ все още върви добре. Сигнали за влошаване засега се наблюдават при потребителското доверие, на фона на спадаща безработица през октомври. Подобрение през ноември се наблюдава при индустриалното производство и услугите, спрямо индекса на мениджърските поръчки. Въпреки смяната на президентската администрация в САЩ все по-вероятно изглежда Сенатът да остане под контрола на Републиканска партия. При такова разпределение на властите, очакванията са стимулиращите пакети за икономиката да са по-ниски, а покачването на корпоративните данъци по-слабо спрямо предлаганите от Джо Байдън.

Несигурността, в която оперираха финансовите пазари през почти цялата година, значително намаля след президентските избори в САЩ и обявяването на ефективна ваксина. Връщането към нормално функционираща икономика се очаква да подкрепи възстановяването на корпоративните печалби, а от там и представянето на пазарите на акции. Мениджмънтът на фондовете на УД „Компас Инвест“ в съответствие със стратегията за селектиране на качествени бизнеси, устойчиви на икономически шокове, цели изграждане на добре диверсифицирани портфейли. 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДФ "Компас Глобъл Трендс"
ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.4309 лв., което е ръст от 8.77% за месеца и ръст от 15.28% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г.  до 30 Ноември 2020г.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДФ "Компас Евроселект"
ДФ „Компас Евроселект“ при цена на един дял 0.9978 EUR, нарасна с 5.59% за месеца и 2.77% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г.  до 30 Ноември 2020г.


Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект през ноември, и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.