Направи запитване

Месечен бюлетин на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект и пазарен анализ към 28 Февруари 2021 г.

Март 10, 2021
Месечен Бюлетин

Пазарите на акции приключиха февруари на положителна територия въпреки спада в края на месеца. Сред факторите, допринесли за корекцията през изминалия месец бяха повишаването на лихвите по облигациите и преориентирането на инвеститорите към акции на стойността (value stocks).

По-високите правителствени разходи и покачващи се цени на суровините причиниха разпродаване на пазарите на облигации в глобален план, отразявайки се негативно и на пазарите на акции. Положителното развитие на ваксинирането в САЩ и Обединеното кралство подхрани надеждите за отваряне на икономиките през втората половина на годината. Разширяване на фискалните стимули допълнително засили очакванията за ръст в търсенето на потребителски стоки. В САЩ се очаква да бъде одобрен план за стимулиране на икономиката за още 1.9 трл. щ.д. в допълнение към мерките гласувани през декември. Така стимулите за икономиката ще са близо 13% от брутния вътрешен продукт за 2021.

От своя страна движенията на пазарите на облигации отразиха, както по-високия бъдещ икономически растеж, така и очакванията за по-висока инфлация. Макар и за кратък период в средата на 2021 се очаква инфлацията да се повиши. Тогава от една страна, следва да се премахнат голяма част от ограниченията и да се повиши търсенето, а от друга страна, изчислението на годишната инфлация ще е спрямо найниската точка от 2020. В отговор на тези притеснения Федералният резерв на САЩ увери, че няма да променя прогнозните покупки на активи, както и че няма изгледи скоро да намали размера на покупките.

Очакванията за отваряне на икономиките преориентира инвеститорите в още едно направление. През февруари спад отчетоха компании, които растяха по време на пандемията, за сметка на акции на стойността, които следва да усетят ръст в търсенето на продуктите си, след като ограниченията отпаднат. Динамиките на икономическите процеси ще продължат да движат и активността на финансовите пазари. В продължаващата среда на повишена несигурност УД „Компас Инвест“ поддържа фокуса си върху диверсификацията на портфейлите, селектирайки компании с дългосрочен потенциал.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДФ "Компас Глобъл Трендс"
ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.4604 лв., което е -0.67% за месеца и -1.06% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г.  до 28 Февруари 2021г.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДФ "Компас Евроселект"
ДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 0.9747 EUR, което е -0.48% за месеца и -2.59% спрямо началото на годината.

Цена за един дял на фонда за периода от 16 юли 2018г.  до 28 Февруари 2021г.


Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект през януари, и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.