Направи запитване

Компас Инвест предоставя възможност за дистанционно закупуване на взаимни фондове и портфейлни инвестиции чрез услугата Инвестирай от вкъщи

Апр. 09, 2020
Инвестирай от вкъщи

Управляващото дружество Компас Инвест АД  въведе възможност за дистанционно закупуване на взаимни фондове или структуриране на  инвестиционни портфейли за физически лица чрез неприсъствена идентификация. Това ще позволи на всички инвеститори, които искат да се възползват от  текущите  пазарни цени на финансовите инструменти в настоящата пазарна ситуация,  да направят своята инвестиция, без да се налага да посещават офис на дружеството.

„С въвеждането на услугата „Инвестирай от вкъщи“, експертите на Компас Инвест осигуриха удобен начин за инвестиране чрез т.нар. неприсъствена идентификация с цел да улесним нашите клиенти, особено тези извън столицата, като им дадем възможност да закупят дял във взаимен фонд, инвестиционен портфейл или да учредят спестовен план, без да се налага да посещават офис“, коментира Драгомир Великов, Главен инвестиционен мениджър на управляващото дружество.  „Пазарната корекция в настоящата криза, може да се окаже отлична  възможност за доходност за следващите 10 години и ние искаме да осигурим на инвеститорите начин лесно и удобно да направят своите инвестиции с по-дългосрочен хоризонт“, допълни той.

Възможността за дистанционно записване на дялове е в унисон и с мерките за неразпространение на корона вируса, а идентификацията се осъществява в няколко лесни стъпки: управляващото дружество и клиентът уговарят електронния подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги  /ЗЕДЕУУ/; клиентът предоставя удостоверение за банкова сметка и изпраща локализация от мобилния си телефон. Всички необходими документи за закупуване на дялове или инвестиционен портфейл се подписват от инвеститора електронно чрез уговорения с управляващото дружество електронен подпис и се разменят електронно.

Подробности за това как да направите своята инвестиция, чрез услугата „Инвестирай от вкъщи“  на Компас Инвест можете да намерите на сайта в едноименната секция.