Направи запитване

И тази година подкрепяме престижния Investor Finance Forum

Окт. 31, 2023
И тази година подкрепяме престижния Investor Finance Forum
С вълнение съобщаваме, че и тази година подкрепяме престижния Investor Finance Forum най-голямото събитие на финансовата и инвестиционна общност в региона. Нетърпеливи сме да вземем участие в него на 7 ноември в Интер Експо Център, зала Витоша.
Като дружество, награждавано неведнъж в сферата на Asset и Wealth мениджмънта и управляващо договорния фонд с най-висока доходност (над 25% за третото тримесечие на 2023 г.) - Компас Глобъл Трендс, ще се включим в дискусии за актуалните тенденции и стратегии, оформящи бъдещето на финансите.
Форумът дава възможност да останем свързани както с останалите лидери в бранша, така и с Вас – нашите клиенти.
Макроикономика, капиталови пазари и инвестиции, ESG, инвестиционни дружества и класация на инвестиционните фондове у нас, финтех и активни инвестиции са темите на фокус, които предстоят да бъдат обсъдени.

Следете ни в соцалните мрежи, докато споделяме участието си там!

Прочетете повече тук

Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на "Компас Инвест" АД – www.compass-invest.eu , както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от "Компас Инвест" АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД "Компас Инвест" АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.