Направи запитване

Инвестиционно консултиране

Компас Капитал АД предлага широка гама от услуги за малки, средни и големи компании, включително консултантски услуги в контекста на сделки за сливане и придобиване (M&A), дългово и дялово финансиране.

Ние се стремим да бъдем водещ инвестиционен консултант, който се ползва с най-висок кредит на доверие сред нашите клиенти, които включват корпорации, финансови институции, финансови спонсори, правителства и обществени органи.

Защо да изберете инвестиционно консултиране от Компас Капитал АД?

Ние се стремим да осигурим най-добрите съвети
Ние се стремим да осигурим най-добрите съвети и резултати дори и в най-сложните сделки във всяка от услугите, които предлагаме, за да помогнем на нашите клиенти да постигат целите си
Ние разработваме индивидуални решения
Ние разработваме индивидуални решения, съобразени с Вашите специфични нужди и положение
Ние ангажираме нашата дълбока финансова
Ние ангажираме нашата дълбока финансова и индустриална мрежа във Ваша полза.
Ние имаме богат опит в този сектор
Ние имаме богат опит в този сектор и опит в сделките на българския и международен пазар

Финансово консултиране/M&A

Бизнес оценки

В сферата на оценяване, Компас Капитал АД поставя акцентa върху своите клиенти, за да получат реалистична и обективна пазарна оценка на тяхната компания. Именно поради тази причина и благодарение на обширния опит на нашия екип в тази област, ние изучаваме в детайли перспективите и възможностите на пазара и фирмата, както и всички други променливи, които биха могли да окажат влияние на стойността на компанията и стратегическите цели на нейните собственици, което им предоставя привилегията на едно информирано решение и дългосрочен поглед върху бизнес факторите.

Бизнес планове

Подобно на Бизнес оценките, Бизнес планът помага на нашите клиенти да получат реалистична и обективна представа за тяхната компания, както и да послужи за основа на бъдещото им развитие. В Бизнес плана, ние включваме всички параметри на бизнеса, с цел да помогнем на клиентите ни да разберат с относително висока степен на сигурност основните рискове, техните нива и най-ефективните практики за намаляване на чувствителността на фирмата към тези рискове.

Придобивания, сливания и джойнт венчъри

Нашият екип има богат опит със сделки в различни сектори, индустрии и пазари. Предлагаме професионален съвет и ангажираме нашия опит и мрежа от контакти, за да ви подкрепяме по време на целия процес - от подбора, оценката и осъществяване на необходимите контакти с подходящите обекти на сделката до структурирането, договарянето и финансирането на Вашата сделка.

Продажби и цялостно/частично изтегляне на инвестиции (spin-off)

Ако една компания, дъщерно дружество или подразделение е напът да бъде продадено, нашите инвестиционни банкери ангажират своя богат опит в сферата (на тези сделки) за да подкрепят борда на директорите и изпълнителния мениджмънт във всяка фаза на продажбата. Съветваме Ви относно подходящи стратегии за продажба, използваме своята мрежа от местни и чуждестранни контакти в търсенето на потенциални купувачи, приемаме и оценяваме оферти и договаряме възможно най-добрите условия за Вас.

Management buyouts (MBOs) and buyins (MBIs)

Ние предлагаме MBO и MBI да кандидатстват с експерти, професионални сътрудници и активна подкрепа. Помагаме Ви при изготвянето на ефективен бизнес план и в разработването на надеждни финансови прогнози въз основа, на които, впоследствие, ние проектираме оптималната структура на вашата сделката. След това, обширните ни познания и опит, свързани с подходящите участници на пазара, спомагат да се определят, договорят и ангажират подходящ частен капитал, мецанин финансиране и кредитиране.

Финансово преструктуриране

Подробно преструктуриране на баланса изисква практически опит и по-задълбочено финансово, правно и регулаторно ноу-хау. Ние сме добре запознати с капиталовите инструменти за преструктуриране, съответните процеси (например, правата и задълженията на фирмите и борда на директорите; закони и подзаконови актове свързани със сливания и придобивания; изисквания при отписване), както и интересите, и ограниченията на притежателите на дълг и собствен капитал (кредиторите и инвеститорите).

Дългово финансиране

Частни пласирания

Частното пласиране на дългови инструменти с институционални инвеститори в Европа и САЩ са добра дългосрочна алтернатива за финансиране на българските компании.

Синдикирани заеми

Синдикираните заеми са ефективно средство за предоставяне на кредити с по-голям обем за широк кръг от цели, включително оборотни средства, рефинансирания, придобивания, експанзии и/или търговски финансирания. Познанията ни и изграденият ни кредит на доверие в банковия сектор, съчетан с богат опит в структурирането ни дава възможност да проектираме оптималната структура на Вашата сделката, както и да се идентифицират и ангажират подходящи кредитори за Вашите нужди.

Мостови финансирания

В контекста на непредвидени ситуации или такива, които трудно биха могли да се предскажат във времето като придобиване или опортюнистични проекти за експанзии, желаният финансов инструмент често не е на разположение в кратък срок. Ние структурираме и осигуряваме алтернативи за Вашето финансиране под формата на мостово финансиране и впоследствие организираме трайно решение за финансирането.

Структурирани финансирания

Сложни ситуации като проект, ливъридж, придобиване и/или финансирания на недвижими имоти изискват конкретни решения. Ние структурираме и предлагаме иновативни финансирания, съобразени с Вашите индивидуални нужди и положение.

Дялово финансиране

Дялов капитал и инвестиционен капитал

Ние имаме значителен опит в предоставянето на консултации по проекти за разширяване на дейността. Комбинацията от финансовият ни опит и предприемаческо ноу-хау ни позиционира уникално в разбирането, както на изискванията на млади/нови или развиващите се компании, така и на изискванията и ограниченията на потенциалните инвеститори.

Увеличения на капитала и IPO

Ние имаме доказан опит в подпомагането на компании за успешно предлагане на собствения им капитал. Ние предоставяме експертни съвети и подкрепа във всички фази на публичните капиталови финансирания, в т.ч. оценка и съвети за точния момент на предлагане, структуриране на предлагането, подготовка на документацията и маркетиране на емисията, управление на сделката и пласиране на дялови ценни книжа.