Направи запитване

ДФ Компас Глобъл Трендс е един от най-печелившите фондове за изминалата година на пазара.

Класацията на moitepari.bg  отличи Фонда на Компас инвест – Компас Глобъл Трендс сред всички фондове на българския пазар по доходност от началато на годината, по данни към края на месец май.

Договорен Фонд "Компас Глобъл Трендс" инвестира в акции на компании, които се намират във фаза на растеж. Това са компании, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара.

Целта на фонда е да инвестира в компании с над 20% ръст на приходите годишно в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж.

Ако желате да инвестирате или спестявате сспестявате с  редовни месечни вноски  в най-печелившия фонд от началото на годината според класацията на Моите пари - ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС, изпратете запитване или се обадете на тел. 02/4390133.  

едовни месечни вноски в най-печелившия фонд от началото на годината според класацията на Моите пари - ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС, изпратете запитване