Направи запитване

Други документи

2022-05-20 Годишен доклад за дейността към 31.12.2021г. 16.53 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021Г. 1.43 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 31.12.2021Г. 398.19 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.12.2021Г. 158.5 KB (doc) Свали
2022-03-25 Справки на финансов отчет - справки по образец на КФН 567 KB (xls) Свали
2021-07-30 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30.06.2021г. 245.46 KB (pdf) Свали
2021-07-30 Финансов отчет към 30.06.2021г. 380.46 KB (pdf) Свали
2021-03-31 Годишен финансов отчет за 2020г. 2.84 MB (pdf) Свали
2020-07-24 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020Г. 383.07 KB (pdf) Свали
2020-07-24 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30.06.2020Г. 170.56 KB (pdf) Свали
2020-03-27 Годишен отчет за 2019г. 1.27 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Финансов отчет за 30.06.2019 2.44 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Допълнителна информация за 30.06.2019 333.39 KB (pdf) Свали
2019-04-01 Годишен отчет за 2018 2.85 MB (pdf) Свали
2019-04-01 Допълнителна информация за 2018 1.07 MB (pdf) Свали