Направи запитване

Други документи

2023-10-11 Допълнителна информация към 30.06.2023 - корекция 173.31 KB (pdf) Свали
2023-07-31 Финансов отчет към 30.06.2023г. 319.43 KB (pdf) Свали
2023-07-31 Допълнителна информация към 30.06.2023 174.06 KB (pdf) Свали
2023-05-23 ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022Г. 440.27 KB (pdf) Свали
2023-05-23 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2022Г. 500.96 KB (pdf) Свали
2023-05-18 Допълнителна информация към 31.12.2022г. 157.5 KB (doc) Свали
2023-03-30 Годишен финансов отчет 2022г. 3.4 MB (pdf) Свали
2023-03-30 Справка по образец на КФН 569 KB (xls) Свали
2022-07-29 Финансов отчет към 30.06.2022г. 1.2 MB (pdf) Свали
2022-07-29 Допълнителна информация към 30.06.2022 170.41 KB (pdf) Свали
2022-05-20 Годишен доклад за дейността към 31.12.2021г. - Коригиран 18.57 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021Г. 1.49 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 31.12.2021Г. 398.45 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.12.2021Г. 156.5 KB (doc) Свали
2022-03-25 Справки на финансов отчет - справки по образец на КФН 571.5 KB (xls) Свали
2021-07-30 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ към 30.06.2021г. 169.7 KB (pdf) Свали
2021-07-30 Финансов отчет към 30.06.2021г. 389.66 KB (pdf) Свали
2021-06-11 Годишен финансов отчет за 2020г. 3.96 MB (pdf) Свали
2020-07-24 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020Г. 383.07 KB (pdf) Свали
2020-07-24 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30.06.2020Г 170.56 KB (pdf) Свали