Направи запитване

Други документи

2024-03-28 Допълнителна информация към 31.12.2023г. 160.5 KB (doc) Свали
2024-03-28 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА КФН 566.5 KB (xls) Свали
2024-03-28 Годишен финансов отчет за 2023г. 3.05 MB (pdf) Свали
2023-10-11 Допълнителна информация към 30.06.2023 - корекция 263.45 KB (pdf) Свали
2023-07-31 Допълнителна информация към 30.06.2023 264.06 KB (pdf) Свали
2023-07-28 Финансов отчет към 30.06.2023г. 319.61 KB (pdf) Свали
2023-05-23 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА КФН 566.5 KB (xls) Свали
2023-05-23 ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022Г. 439.8 KB (pdf) Свали
2023-05-18 Допълнителна информация към 31.12.2022г. 163.5 KB (doc) Свали
2023-03-30 Годишен финансов отчет 2022г. 3.17 MB (pdf) Свали
2023-03-30 Справка по образец на КФН 566.5 KB (xls) Свали
2022-07-29 Финансов отчет към 30.06.2022г. 1.21 MB (pdf) Свали
2022-07-29 Допълнителна информация към 30.06.2022 265.6 KB (pdf) Свали
2022-05-20 Годишен доклад за дейността към 31.12.2021г. - Коригиран 17.98 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021Г. 1.48 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 31.12.2021Г. 399.49 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.12.2021Г. 165 KB (doc) Свали
2022-03-25 Справки на финансов отчет - справки по образец на КФН 573.5 KB (xls) Свали
2021-07-30 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ към 30.06.2021г. 175.09 KB (pdf) Свали
2021-07-30 Финансов отчет към 30.06.2021г. 387.46 KB (pdf) Свали
2021-03-31 Годишен финансов отчет за 2020г. 3.16 MB (pdf) Свали
2020-07-24 ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 30.06.2020 393.45 KB (pdf) Свали
2020-07-24 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30.06.2020Г 282.98 KB (pdf) Свали
2020-03-27 Годишен отчет за 2019г. 1.51 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Допълнителна инфорамция за 30.06.2019 447.66 KB (pdf) Свали
2019-07-23 Финансови отчета за 30.06.2019 2.5 MB (pdf) Свали
2019-04-01 Годишен отчет за 2018 3.08 MB (pdf) Свали
2019-04-01 Допълнителна информация за 2018 1.38 MB (pdf) Свали