Направи запитване

Други документи

2024-03-28 Допълнителна информация към 31.12.2023г. 168.5 KB (doc) Свали
2024-03-28 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА КФН 565.5 KB (xls) Свали
2024-03-28 Годишен финансов отчет за 2023г. 3.05 MB (pdf) Свали
2023-10-11 Допълнителна информация към 30.06.2023 - корекция 345.76 KB (pdf) Свали
2023-07-31 Допълнителна информация към 30.06.2023 309.57 KB (pdf) Свали
2023-07-28 Финансов отчет към 30.06.2023г. 319.83 KB (pdf) Свали
2023-05-23 Пояснения към годишен финансов отчет 2022г. 425.53 KB (pdf) Свали
2023-05-23 Годишен доклад за дейността 2022г. 560.89 KB (pdf) Свали
2023-05-18 Допълнителна информация към 31.12.2022г. 167.5 KB (doc) Свали
2023-03-30 Годишен финансов отчет 2022г. 3.12 MB (pdf) Свали
2023-03-30 Справка по образец на КФН 565.5 KB (xls) Свали
2022-07-29 Финансов отчет към 30.06.2022г. 1.19 MB (pdf) Свали
2022-07-29 Допълнителна информация към 30.06.2022 311.31 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021Г. 1.47 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 31.12.2021Г. 398.94 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.12.2021Г. 170.5 KB (doc) Свали
2022-03-25 Справки на финансов отчет - справки по образец на КФН 570.5 KB (xls) Свали
2021-07-30 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30.06.2021г. 186.52 KB (pdf) Свали
2021-07-30 Финансов отчет към 30.06.2021г. 392.32 KB (pdf) Свали
2021-03-31 Годишен финансов отчет за 2020г. 3.16 MB (pdf) Свали
2020-07-24 ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020Г 393.77 KB (pdf) Свали
2020-07-24 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30.06.2020Г 308.57 KB (pdf) Свали
2020-03-27 Годишен отчет за 2019г. 1.36 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Финансови отчети за 30.06.2019 2.51 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Допълнителна информация за 30.06.2019 517.55 KB (pdf) Свали
2019-04-01 Годишен отчет за 2018 3.13 MB (pdf) Свали
2019-04-01 Допълнителна информация за 2018 1.2 MB (pdf) Свали