Направи запитване

Други документи

2024-03-28 Допълнителна информация към 31.12.2023г. 206.5 KB (doc) Свали
2024-03-28 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА КФН 573 KB (xls) Свали
2024-03-28 Годишен финансов отчет за 2023г. 2.92 MB (pdf) Свали
2023-10-11 Допълнителна информация към 30.06.2023 - корекция 230.35 KB (pdf) Свали
2023-07-31 Допълнителна информация към 30.06.2023 229.46 KB (pdf) Свали
2023-07-28 Финансов отчет към 30.06.2023г. 319.56 KB (pdf) Свали
2023-05-23 ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022Г. 486.31 KB (pdf) Свали
2023-05-23 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2022Г. 486.31 KB (pdf) Свали
2023-05-18 Допълнителна информация към 31.12.2022г. 207 KB (doc) Свали
2023-03-30 Годишен финансов отчет 2022г. 2.94 MB (pdf) Свали
2023-03-30 Справка по образец на КФН 573 KB (xls) Свали
2022-07-29 Финансов отчет към 30.06.2022г. 1.19 MB (pdf) Свали
2022-07-29 Допълнителна информация към 30.06.2022 229.75 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021Г. 1.37 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 31.12.2021Г. 397.95 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.12.2021Г. 205 KB (doc) Свали
2022-03-25 Справки на финансов отчет - справки по образец на КФН 572.5 KB (xls) Свали
2021-07-30 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ към 30.06.2021г. 149.55 KB (pdf) Свали
2021-07-30 Финансов отчет към 30.06.2021г. 381.45 KB (pdf) Свали
2021-03-31 Годишен финансов отчет за 2020г. 2.84 MB (pdf) Свали
2020-07-24 Финансов отчет към 30.06.2020г 391.82 KB (pdf) Свали
2020-07-24 Допълнителна информация към 30.06.2020г 229.85 KB (pdf) Свали
2020-03-27 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 1.22 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Финансови отчети за 30.06.2019 2.41 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Допълнителна информация за 30.06.2019 329.89 KB (pdf) Свали
2019-04-01 Годишен отчет за 2018 2.53 MB (pdf) Свали
2019-04-01 Допълнителна информация за 2018 1.06 MB (pdf) Свали