Направи запитване

Други документи

2024-03-28 Допълнителна информация към 31.12.2023г. 148 KB (doc) Свали
2024-03-28 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА КФН 573 KB (xls) Свали
2024-03-28 Годишен финансов отчет за 2023г. 3.02 MB (pdf) Свали
2023-10-11 Допълнителна информация към 30.06.2023 - корекция 238.77 KB (pdf) Свали
2023-07-31 Допълнителна информация към 30.06.2023 235.3 KB (pdf) Свали
2023-07-28 Финансов отчет към 30.06.2023г. 319.31 KB (pdf) Свали
2023-05-23 ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022Г. 335.38 KB (pdf) Свали
2023-05-23 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2022Г. 501.82 KB (pdf) Свали
2023-05-18 Допълнителна информация към 31.12.2022г. 146 KB (doc) Свали
2023-03-30 Годишен финансов отчет за 2022г. 3 MB (pdf) Свали
2023-03-30 Справка по образец на КФН 571 KB (xls) Свали
2022-07-29 Финансов отчет към 30.06.2022г. 1.2 MB (pdf) Свали
2022-07-29 Допълнителна информация към 30.06.2022 236.88 KB (pdf) Свали
2022-05-20 Годишен доклад за дейността към 31.12.2021г. - Коригиран 15.99 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021Г. 1.38 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 31.12.2021Г. 397.47 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.12.2021Г. 156.5 KB (doc) Свали
2022-03-25 Справки на финансов отчет - справки по образец на КФН 570.5 KB (xls) Свали
2021-07-30 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30.06.2021г. 154.36 KB (pdf) Свали
2021-07-30 Финансов отчет към 30.06.2021г. 386.94 KB (pdf) Свали
2021-06-11 Годишен финансов отчет за 2020г. 3.13 MB (pdf) Свали
2020-07-24 Финансов отчет към 30.06.2020г. 391.82 KB (pdf) Свали
2020-07-24 Допълнителна информация към 30.06.2020г. 229.85 KB (pdf) Свали
2020-03-27 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019Г. 1.28 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Финансови отчета за 30.06.2019 2.44 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Допълнителна информация за 30.06.2019 327.62 KB (pdf) Свали
2019-04-01 Годишен отчет за 2018 2.5 MB (pdf) Свали
2019-04-01 Допълнителна информация за 2018 953.08 KB (pdf) Свали