Направи запитване

Други документи

2024-03-28 Справка по образец на КФН 571 KB (xls) Свали
2024-03-28 Допълнителна информация към 31.12.2023г. 160 KB (doc) Свали
2024-03-28 Годишен финансов отчет за 2023г. 2.94 MB (pdf) Свали
2023-10-11 Допълнителна информация към 30.06.2023 - корекция 241.11 KB (pdf) Свали
2023-07-31 Допълнителна информация към 30.06.2023 222.48 KB (pdf) Свали
2023-07-28 Финансов отчет към 30.06.2023г. 320.1 KB (pdf) Свали
2023-05-23 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА КФН 571 KB (xls) Свали
2023-05-23 ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022Г. 504.2 KB (pdf) Свали
2023-05-23 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2022Г. 546.47 KB (pdf) Свали
2023-05-18 Допълнителна информация към 31.12.2022г. 159 KB (doc) Свали
2023-03-30 Годишен финансов отчет за 2022г. 2.98 MB (pdf) Свали
2023-03-30 Справка по образец на КФН 571 KB (xls) Свали
2022-07-29 Финансов отчет към 30.06.2022г. 1.2 MB (pdf) Свали
2022-07-29 Допълнителна информация към 30.06.2022 221.52 KB (pdf) Свали
2022-05-20 Годишен доклад за дейността към 31.12.2021г. - Коригиран 16.58 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021Г. 1.48 MB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 2021Г. 398.18 KB (pdf) Свали
2022-03-25 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.12.2021Г. 157.5 KB (doc) Свали
2022-03-25 Справки на финансов отчет - справки по образец на КФН 570.5 KB (xls) Свали
2021-07-30 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30.06.2021г. 146.78 KB (pdf) Свали
2021-07-30 Финансов отчет към 30.06.2021г. 391.59 KB (pdf) Свали
2021-03-31 Годишен финансов отчет за 2020г. 3 MB (pdf) Свали
2020-07-24 Финансов отчет към 30.06.2020г. 391.82 KB (pdf) Свали
2020-07-24 Допълнителна информация към 30.06.2020г. 229.85 KB (pdf) Свали
2020-03-27 Годишен отчет за 2019г. 1.48 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Финансови отчети за 30.06.2019 2.05 MB (pdf) Свали
2019-07-23 Допълнителна информация за 30.06.2019 380.29 KB (pdf) Свали
2019-04-01 Годишен отчет за 2018 2.91 MB (pdf) Свали
2019-04-01 Допълнителна информация за 2018 1.16 MB (pdf) Свали
2018-07-31 Финансови отчети за 30.06.2018 279.91 KB (pdf) Свали
2018-07-31 Допълнителна информация за 30.06.2018 224.57 KB (pdf) Свали
2018-04-03 Годишен отчет за 2017 4.14 MB (pdf) Свали
2018-04-03 Допълнителна информация за 2017 257.25 KB (pdf) Свали
2017-09-13 Финансови отчети за 30.06.2017 560.47 KB (pdf) Свали
2017-09-13 Допълнителна информация за 30.06.2017 361.73 KB (pdf) Свали
2017-04-03 Годишен отчет за 2016 3.94 MB (pdf) Свали
2017-04-03 Допълнителна информация за 2016 269.76 KB (pdf) Свали
2016-07-29 Финансови отчети за 30.06.2016 562.78 KB (pdf) Свали
2016-07-29 Допълнителна информация за 30.06.2016 322.74 KB (pdf) Свали
2016-03-30 Годишен отчет за 2015 3.55 MB (pdf) Свали
2015-07-31 Финансов отчет към 30.06.2015 558.88 KB (pdf) Свали
2015-07-31 Допълнителна информация за 30.06.2015 320.23 KB (pdf) Свали
2015-04-21 Годишен финансов отчет към 2014 3.73 MB (pdf) Свали
2014-07-31 Допълнителна информация за 30.06.2014 264.05 KB (pdf) Свали