Направи запитване

Драгомир Великов и Ивайло Ангарски - За пазара на управление на активи и Генеративния Изкуствен интелект (Gen. AI)

Ноем. 14, 2023


Драгомир Великов: В Compass Invest вярваме, че генеративният АI е революция, а не просто еволюция. Генеративният AI ( Gen AI), който се различава от традиционния AI по това, че използва данни за създаване на ново съдържание, ще промени из основи начина, по който живеем и работим. Това със сигурност важи за управлението на активи, където водещите фирми вече започнаха да го внедряват и извличат осезаеми ползи от Gen A.I в редица случаи. 
Иво, какъв беше първоначалният фокус сред фирмите, които успешно са внедрили Gen AI досега? Какво би казал за страхът, че Gen AI изцяло ще замести човека?

Ивайло Ангарски: От наблюдението ни на повече от 10 водещи международни фирми, управляващи активи, става ясно, че непосредствените възможности са свързани предимно с повишаване на ефективността, а не с подобряване на резултатите. Хората да са двигателите, а AI може да бъде втори пилот, за да освобождава ресурси за дейности с по-голяма добавена стойност, не да замества напълно човешкия фактор.


Драгомир Великов: Какви са наблюденията ти във връзка с най-важните приоритети за фирмите, които вече прилагат Gen AI? И най-общо казано, как те интегрират Gen AI в своите бизнес модели?

Ивайло АнгарскиВъзможностите се виждат по цялата верига на стойността в продажбите и обслужването на клиенти, разработването на продукти, инвестициите в научни изследвания и средния и бек офис. Първоначалните случаи на използване биха включвали изготвяне на персонализирани доклади за pitch или RFP и продажби, синтез на изследвания и извличане на данни в областта на изследванията и кодиране в I.T. 

Ивайло Ангарски:  A kак Gen AI ще промени или подобри управлението на активи, според теб?

Драгомир ВеликовВярвам, че може да трансформира индустрията, защото това, ще промени начина, по който живеем, по който работим, ще има последици за бизнес моделите и конкурентната среда. Първоначалният фокус е предимно върху повишаването на ефективността и в момента има скептицизъм дали Gen AI може да доведе до алфа версия на продукт. Не мисля, че това вреди.
  Като цяло смятам, че това може дори да доведе до 30% увеличение на производителността в инвестиционните функции.


Ивайло Ангарски: Влияе ли Gen AI върху управлението на активи и смяташ ли, че то може да промени начина, по който финансовите консултанти вършат работата си? 

Драгомир Великов: Финансовите консултанти ще извлекат най-голяма полза от Gen AI тъй като той трябва да помогне за освобождаване на времето на консултантите, изразходвано за рутинни или административни задачи, и да им позволи да съсредоточат повече от времето си върху изграждането на по-дълбоки връзки с клиентите и да им позволи да обслужват повече клиенти със същите ресурси. И така, това е начинът, по който получавате възможност за увеличаване на приходите, като обслужвате повече клиенти и повече активи. Това е по-скоро копилот или инструмент, който подобрява човешките възможности, а не замества човека-консултант. Така че в близкосрочен и средносрочен план виждам повече възможности за приходи за Gen AI, отколкото за управление на активи. Случаите на употреба включват събиране на информация за клиента (чат ботове подобни на българския Umni.bg) и интерактивни начини и обобщаване на тези анализи, както и предлагане на следващите най-добри действия и изготвяне на планове за ангажираност на клиента, а също местата където се провеждат разговорите.Ивайло Ангарски: Какви са прогнозите ти за следващите 3 до 5 години, що се отнася до въздействието на Gen AI върху управлението на активи? 

Драгомир Великов: Това е наистина игра за ефективност на разходите в близък до средносрочен план за мениджърите на активи. Но ако погледнем в перспектива през следващите 3 до 5 години, бихме могли да видим ситуация, в която A.I да бъде вграден в по-широк спектър от дейности - от разработването на продукти до управлението на портфейли и областите на търговия, включително стратегии за оптимизиране на търговията, както и разработване на идеи за нови продукти, съобразени с нуждите на клиентите. Сега по отношение на оценката на фирмите, които са в най-добра позиция, нашата качествена оценка разглежда четири основни области. Първо, това са мащабът на фирмата и ресурсите, които се разпределят както за рентабилност, така и за балансов капацитет. Второ, разглеждаме вътрешните ресурси на фирмата за данни и технологии, които да стимулират промяната. На трето място, са достъпът на фирмите до собствени набори от данни, където може да се използват възможностите на A.I.
 Ивайло Ангарски:  Какви са рисковете и ограниченията на технологиите на A.I., когато става въпрос за управление на активи и по-специално за финансовите консултанти?

Драгомир Великов: Според нас рисковете се разделят на две категории. От една страна, има технологични рискове, които включват халюцинации, които могат да доведат до лоши решения, както и невъзможност да се проследи основната логика и заплаха от кибератаки, Deep Fake, за който вече говорихме и измами. След това, от другата страна, има рискове, свързани с използването, които включват неприкосновеност на личните данни, неправилно обучени модели, както и проблеми с авторските права. Съществуват рискове, свързани с използването, които включват неприкосновеност на личните данни, неправилно обучени модели, както и проблеми с авторските права. Виждаме, че фирмите реагират на тези предизвикателства, като поддържат подхода "човек в процесите" към внедряването на изкуствения интелект. Това означава, че човекът участва при вземане на решения, така че AI да работи с човешки надзор и намеса.