Направи запитване

Документи

2024-04-17 Информация по чл.105а от ЗДКИСДПКИ 272.43 KB (pdf) Свали
2024-01-16 Общи условия 2.82 MB (pdf) Свали
2024-01-16 Политика за обработка и защита на личните данни 457.57 KB (pdf) Свали
2021-03-10 Информация в съответствие с изискванията на Регл. 2019/2088 на Европейския Парламент от 27.11.2019 г. 224.86 KB (pdf) Свали
2024-01-16 Политика за извършване на оценка за уместност 2.23 MB (pdf) Свали
2023-01-19 Политика за категоризация на клиенти 360.33 KB (pdf) Свали
2024-01-16 Политика за най-добро изпълнение на сделки за индивидуални портфейли 2.36 MB (pdf) Свали
2020-02-09 Уведомление за прозрачност при обработване на лични данни потребители страница 141.05 KB (pdf) Свали
2024-01-16 Политика за най-добро изпълнение на сделки за КИС 2.41 MB (pdf) Свали
2023-02-14 Политика за приемане и обработване на жалби 328.5 KB (pdf) Свали
2019-01-15 Правила за лични сделки 492.23 KB (pdf) Свали
2023-01-19 Правила за управление на риска 458.27 KB (pdf) Свали
2023-01-19 Политика за възнагражденията 409.72 KB (pdf) Свали
2022-04-15 Информация по чл.43, ал.2 от Наредба 44 246 KB (pdf) Свали
2023-01-18 Политика за третиране на конфиликти на интереси 331.21 KB (pdf) Свали
2020-04-10 Процедура за неприсъствена идентификация за физически лица с КЕП 211.39 KB (pdf) Свали
2020-04-10 Процедура за неприсъствена идентификация за физически лица без КЕП 219.61 KB (pdf) Свали
2012-06-06 Тарифа 133.49 KB (pdf) Свали
2017-06-28 Лиценз от Комисия за финансов надзор 230.15 KB (pdf) Свали
2024-01-16 Правила за вътрешно подаване на сигнали в УД Компас Инвест АД 2.18 MB (pdf) Свали