Направи запитване

Gift Card

Научи повече

Попълни формата и ще се свържем с теб

​​​​​Как да използвам Компас Инвест Gift Card?
  1. Посетете нашия офис или се свържете с нас на тел.: 02/421 95 17 или по e-mail: marketing@compass-invest.eu. Бихме могли да Ви съдействаме и като Ви посетим в удобни за Вас място и време.
  2. Изберете в кой от управляваните фондове от Компас Инвест да инвестирате сумата от Компас Инвест Gift card.
  3. Подписвате договор за инвестиция с Компас Инвест - без никакви допълнителни финансови задължения.
  4. Възможност за дистанционно използване независимо от коя точка на света!

Как да закупя Компас Инвест Gift Card?
  1. Избирате размер на сумата на подаръчната карта.

  2. Заявявате я на място в офиса ни на ул. Алабин, етаж 4 в София.

  3. Подписвате съпътстващите документи.

  4. Готово!


* Инвестираните средства са на разположение на инвеститора във всеки един момент!
* Валидност на Compass Invest Gift card - 3 месеца.

Как да закупя Компас Инвест Gift Card?

Важна информация

Информацията на настоящата интернет-страница е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията на страницата е валидна към настоящата дата и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на тази интернет-страницата в Секция Документи на всеки догворен фонд, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд.

Нашите награди