Направи запитване

Седмичен обзор: Възможността за рецесия изостря загрижеността на инвеститорите

Юни 20, 2022
Основните индекси в САЩ завършиха миналата седмица на отрицателна територия. Агресивната политика на централните банки в световен мащаб постави на изпитание пазарните настроения. Загрижеността на инвеститорите се изостря от възможността за рецесия на фона на упорито високата инфлация и бързото повишаване на основния лихвен процент.
В допълнение, по-слабите икономически данни и „мечите“ настроения на висшите ръководни постове в корпоративния свят, фокусират вниманието на инвеститорите върху предварителните отчети за второто тримесечие (Q2) с очакването за по-слаби резултати. Не на последно място остава проблемът с Китай и неговото блокиране. Мерките, които се използват за борба с Covid-19, имат пряко влияние върху глобалната верига на доставки.Акциите на развитите международни пазари (MSCI EAFE) също затвориха седмицата на червена територия. Това се дължи в голяма степен на Европейската Централна Банка (ЕЦБ) и опитите ѝ да балансира между инфлацията и помощите. ЕЦБ трябва едновременно да се бори с нарастващата инфлация като затяга паричната политика с увеличение на основния лихвен процент, но в същото време трябва да внимава за състоянието на силно задлъжнелите евронации, за които бъдещите по-високи лихвени нива ще се окажат насрещен вятър. Развиващите се пазари не правят изключение по отношение на седмичното представяне. Те също завършиха слабо, но като че ли се вижда светлина в тунела покрай подобряването на ситуацията с Covid-19 в Китай. Въпреки всичко, ситуацията остава деликатна предвид разпространението на вируса и агресивните мерки на Китай.

Облигации
Индексите Bloomberg Aggregate Bond Index и Bloomberg High Yield index завършиха също на червено миналата седмица. Това се дължи предимно на доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ. Тя се увеличи рязко и надхвърли 3,2%. Влиянието на паричната политика на ФЕД оказва своето влияние върху представянето на инструментите с фиксиран доход, който има най-лошия старт от поне 50г.

Суровини
Суровият петрол и природният газ се оттеглиха тази седмица въпреки по-ниските запаси в световен мащаб. Въпреки моментното понижение, фундаменталните показатели остават положителни за инвеститорите в енергийния сектор. Заради засиленото търсене през летния сезон, запасите от бензин в момента са на 8 годишно дъно.


Три ключови събития за настоящата седмица
  • Джеръм Пауъл трябва да даде показания пред Конгреса на изслушванията в сряда и четвъртък и се очаква да повтори ангажимента на Фед за ограничаване на инфлацията, която е най-високата от 40 години насам.
  • Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард ще свидетелства пред Европейския парламент в Брюксел днес и вероятно ще бъде внимателно разпитана относно напредъка по новия инструмент на банката за борба с кризата след обявяването му миналата седмица. ЕЦБ разработва планове за нова схема за покупка, насочена към борба с „фрагментацията“ или увеличаващата се разлика между разходите по заеми, плащани от Германия и по-задлъжнели страни от периферията на еврозоната като Италия, Испания и Гърция.
  • Икономическият календар е лек през следващата седмица, като основният акцент ще бъде актуализация за състоянието на жилищния сектор. Очаква се данните във вторник за продажбите на съществуващи жилища в САЩ да покажат забавяне през май, тъй като лихвите по ипотечните кредити продължават да растат. САЩ трябва да публикуват данни за продажбите на нови жилища в петък, като пазарите търсят признаци за отскок след спада от 16,6% през май.
 
✔ Ако се интересувате от възможностите за инвестиции, които Управляващо дружество Компас Инвест може да ви предостави, свържете се с нас за безплатна финансова консултация според вашата лична финансова ситуация тук - https://bit.ly/3MnaV1KВажна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.