Направи запитване

Войната и инвеститорите

Окт. 12, 2023
Реакцията на пазарите време на войни 
Реакцията на пазарите време на войни може да бъде сложна и зависи от няколко фактора, включително естеството на конфликта, участващите страни и цялостния икономически и политически климат. "Световните пазари все още не са оценили напълно инфлационните рискове от развитието на събитията - от по-високите цени на петрола и по-големите разходи за отбрана" - предупреди Савидж“ за CNBC.
 
Ето някои повтарящи се модели и съображения, които се забелязват при минали подобни събития:
Волатилност при съобщение за война: Финансовите пазари изпитват повишена волатилност при новини за конфликт, особено на фондовите борси.
Търсене на сигурни активи: Инвеститорите се насочват към сигурни активи като злато и държавни ценни книжа по време на несигурни периоди.
Ръст на акциите в областта на отбраната: Дружествата от отбранителния сектор често изпитват ръст в цените на акциите си поради увеличените разходи за отбрана.
Влияние върху цените на енергията: Геополитическите напрежения влияят на цените на петрола, засягайки и акциите в енергийния сектор. Обикновено се покачват рязко и остават с високи колебания.
Нарушаване на глобалната търговия: Войни и напрежение могат нарушат глобалната търговия и веригите за доставки, водейки до по-високи цени на вносните стоки.
Валутни влияния: Стойността на валутите може да се изменя, като в държавите, участващи в конфликт, валутата може да отслабне.
Реакции от страна на централните банки: Централните банки и правителствата могат да реагират, като променят паричната и фискалната си политика.
Въздействие на продължителността на конфликта: Дълготрайните конфликти могат да имат по-трайни последици върху икономиките и пазарите.
Геополитически отношения: Военни конфликти между големи сили имат далечни последици за глобалната стабилност и пазарите.
Влияние на настроенията и психологията на инвеститорите: Настроенията и психологията на инвеститорите формират пазарните реакции, като страхът и несигурността могат да предизвикат сериозна продажба на активи, което да снижи цените на пазарните инструменти още повече.

Инвеститорите и реакцията им по време на несигурните периоди 

Несигурност и Страх: Инвеститорите изпитват несигурност и страх по време на войни, поради възможните загуби в инвестиции и финансовата стабилност.
Избягване на Риска: Мнозина избягват риска, премествайки средства от по-рискови активи към по-безопасни инвестиции като облигации, злато или пари в брой.
Чувствителност към Волатилност: Инвеститорите стават по-чувствителни към високата колебливост на пазара, следейки и реагирайки по-бързо на ценовите колебания.
Сигурни Активи: Търсенето на убежище в сигурни активи като злато, държавни ценни книжа и стабилни валути, нараства.
Дефанзивни Стратегии за Акции: Някои инвеститори предпочитат дефанзивни сектори, като здравеопазване и потребителски стоки, като реакция на несигурността.
Дългосрочна Перспектива: Дългосрочните инвеститори поддържат стабилен подход, осъзнавайки, че пазарните спадове могат бързо да се възстановят.
Психологически Фактори: Емоции като тревога и гняв могат да влияят на инвестиционните решения, като се отчитат когнитивни отклонения и психологически фактори.


Как в Компас Инвест се справяме с това предизвикателство?

Управление на Риск и Инвестиция по Време на Напрежение
Прилагаме стратегии за управление на риска, защитавайки инвестициите на своите клиенти по време на нестабилни периоди.
Диверсификация
Бетонираме значението на диверсификацията за разпределение на риска между различни активи. Не оставяме висока концентрация. я.
Тактическо разпределение
прилагаме тактическо разпределение на активите, като правим краткосрочни промени в портфейла, за да се възползваме от пазарните условия. Използват се стратегии за хеджиране, за да се предпазят от потенциални загуби. 
Обучение и насоки
Предоставяме образователни ресурси и насоки, помагайки на клиентите да разберат икономическата пазарна обствновка  и инвестиционен пейзаж по време на конфликтите.
Индивидуални решения
Персонализираните инвестиционни решения, отговорящи на нуждите и толерантността към риск са още по-важни.
Дългосрочна перспектива
Наблягаме на значението на дългосрочната инвестиционна перспектива. Клиентите ни знаят, че краткосрочните пазарни колебания не трябва да ги възпират от постигането на финансовите им цели.
Систематично наблюдение на Пазара
Следим отблизо развитието на пазарите и геополитическите събития. Добрата ни информираност за потенциалните въздействия върху различните класове активи позволява своевременна корекция в стратегиите.
Комуникация       
Редовната комуникация с нашите клиенти  чрез бърза и лична връзка и своевременните актуализации подпомагат увереността на инвеститорите

„Buy When There's Blood in the Streets“ - Прилагаме принципа на обратното инвестиране, осигурявайки възможности за печалба по време на трудни периоди.


При геополитическа нестабилност инвеститорите се опират на управление на риска, диверсификация и дългосрочна перспектива, предоставяйки персонализирани решения и бърза комуникация, за да запазят стабилността на портфейлите.


Използвани материали:
MARKETS https://www.cnbc.com/2023/10/11/extended-war-markets-may-be-underestimating-israel-hamas-conflict.htmlAn ‘extended war’? Markets may be underestimating the Israel-Hamas conflict PUBLISHED WED, OCT 11 20234:33 AM EDTUPDATED WED, OCT 11 202310:09 AM EDT, Lee Ying Shan
Contrarian Investing: Buy When There's Blood in the Streets By DANIEL MYERS Daniel Myers oversees client portfolios, investment policy at Kreger Financial