Направи запитване

Важно съобщение

Авг. 29, 2023

Уважаеми клиенти, партньори и инвеститори,

Зачестяват случаите на опити за финансови измами чрез предлагане на услуги по инвестиране от името на дружества, които осъществяват лицензирана дейност.

Възможно е, да получите настойчиви телефонни обаждания и/или съобщения чрез Viber, WhatsApp, Telegram или други подобни приложения, с което лица се представят за служители на „Компас капитал“ АД и/или „Компас инвест“ АД, и Ви приканват да сключите договор, и/или да си откриете онлайн банкова сметка, по която да превеждате суми с цел инвестиране в крипто валути, акции и т.н.

Искаме да Ви предупредим, че това е опит за измама и незабавно следва да уведомите за това компетентните органи:

 – ГДБОП (report@cybercrime.bg) и КФН (https://apply.fsc.bg/bg/forms/complaints) .

„Компас капитал“ АД е дружество майка на управляващо дружество „Компас инвест“ АД, но самото то не осъществява лицензирана дейност. Всеки опит да се свържат с Вас от името на „Компас капитал“ АД с предложение за осъществяване на инвестиции, превеждане на суми и други се осъществява от несвързани с нас лица и молим да уведомите незабавно компетентните за това органи, посочени по-горе, с цел предотвратяване на бъдеща незаконна дейност на такива лица и организации, за които работят.

„Компас инвест“ АД е лицензирано управляващо дружество, то обаче не осъществява контакт с клиенти или потенциални клиенти по своя инициатива през посочените канали. „Компас инвест“ АД предлага на свои клиенти ЕДИНСТВЕНО инвестиции в управлявани от него договорни фондове и управление на индивидуални портфейли на клиенти. „Компас инвест“ АД НЕ предлага платформи за търговия с крипто активи, договори за разлика, деривативни финансови инструменти, акции и други. „Компас инвест“ АД не комуникира с лица, които не са клиенти, с предложения за превеждане на парични средства. Ако сте съществуващ клиент (със сключен договор с „Компас инвест“ АД) и с Вас се свърже лице, представящо се за служител на „Компас инвест“ АД, което не можете да идентифицирате с категоричност от предходни Ваши контакти с нас като наш служител, независимо дали при конкретния контакт е отправено искане да преведете сума, или не, молим незабавно да се свържете с нас чрез формите за контакт, оповестени на интернет страницата ни - https://compass-invest.eu/, с цел установяване на легитимацията на лицето, осъществило контакт с Вас, и съответно сезиране на компетентните органи при необходимост. Превеждането на парични суми по договор, който имате вече с нас, се извършва единствено по сметки, които вече сте ползвали в отношенията си с нас.

Уверяваме Ви, че се стремим да предпази своите клиенти и партньори и при получаване на подобен тип информация, предприемаме незабавни действия за неутрализиране на въпросните киберзаплахи.

Ако се съмнявате в телефонно обаждане, получено от „Компас капитал“ АД и/или „Компас инвест“ АД, или друга комуникация, осъществена с Вас от името на тези дружества, може да се свържете с нас, чрез формите за контакт, оповестени на интернет страницата ни - https://compass-invest.eu/