Направи запитване

Американските пазари са волатилни на фона на рекордна инфлация

Апр. 27, 2022
беар

Подходящо време за инвеститорите с дългосрочен хоризонт?


В последно време все повече се обсъжда темата за рецесия и дали облаците не са зад хоризонта. След двугодишно покачване, почти без прекъсване, всеки се притеснява, че най-малкия дисбаланс може да преобърне пазарите. Веригата на доставките все още не се е възстановила напълно след многократните локдауни, предприети в световен мащаб за борба с пандемията. Погледнато исторически Covid 19 е най-кратката рецесия в историята на САЩ. Тя продължи само два месеца, но все още хвърля своята сянка. За сравнение трябва само да си спомним кризата от 2008г. Тя беше резултат от голямата рецесия продължила между 2007г.-2009г., най-продължителната в съвременната история, със спад в БВП от 4.3%. В резултат на пандемията, безпрецедентните стимули и проблема с доставките доведоха до рекордна инфлация. Тя допълнително беше нажежена със скок в цените на горивата покрай военния конфликт в Украйна и наложените санкции на Русия. Такъв контекст определено провокира въпроси и притеснения относно близкото бъдеще и перспективите пред инвестициите.

Притесненията:

  • Промяната в политиката на ФЕД. Централната банка подготвя пазара за по-строга монетарна политика. Тя включва интензивно увеличение на лихвените проценти и намаляване на баланса с 9 трилиона долара – изтегляне на евтините пари. Това оказва силно влияние върху пазара на акции като цяло, но най-чувствителни ще бъдат технологичните компании.
  • Кривата на доходността и нейното обръщане. Това е ключов индикатор за състоянието на икономиката. Показателят сравнява доходността между 2г. и 10г. облигации. При здрава икономика дългосрочните облигации носят по-голяма доходност спрямо краткосрочните. Когато разликата се свие, както се случва в момента, защото инвеститорите изискват по-висока доходност за по-краткосрочни инвестиции е признак на несигурност.

Един балансиращ поглед:

  • Икономиката на САЩ продължава да расте. Въпреки понижените очаквания за икономически ръст през 2022г. Пазара на труда е много здрав. В момента има по-малко безработни спрямо 2019г. преди пандемията. Това са две солидни причини ФЕД да се чувства комфортно при повишаване на основния лихвен процент. Дефиницията за рецесия в САЩ е две последователни тримесечия на отрицателен икономически растеж. Все още сме далеч от такъв сценарий.

В тази ситуация е трудно да се прогнозира дъното на пазара, така че съветът на инвестиционните консултанти на Компас Инвест e да се използва тактиката за редовно инвестиране, което в дългосрочен план осреднява цената, на която си „влязъл“ на пазара, съответно на цялата инвестиция.

 

Дисклеймър: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест" АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за вбъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България. Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Проспекта на съответния фонд.