Направи запитване

Акценти

15.05.2024

ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЗАПИСАЛИ ДЯЛОВЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "ПЛЮС"

Относно: Замяна на управляващото дружество на договорен фонд "Плюс", в който сте записали дялове.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че с Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г., съгласно писмо РГ-08-47-9 14.05.2024 г., Комисията за финансов надзор е издала одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) за замяна на дружеството, което управлява договорен фонд (ДФ) „Плюс“ - УД „Компас Инвест“ АД с УД „Импакт Капитал“ ЕАД.
Научи повече
17.04.2024

Без разходи за емитиране в следващите три месеца - за дялове от ДФ "Компас Евро Облигации"

Съгласно решение на Съвета на директорите на УД „Компас Инвест“ АД от 17.04.2024 г., в периода от 17.04.2024 до 17.07.2024 г. включително, всички поръчки за записване на дялове от ДФ „Компас Евро Облигации“ ще бъдат изпълнявани без рзходи за емитиране – по нетната стойност на активите на един дял.
Научи повече
28.03.2024

Важно за инвеститорите в ДФ Компас Евроселект – промяна в рисковия профил, наименованието и разходите на фонда

Уважаеми клиенти,
С решение на Съвета на директорите на Компас Инвест АД от 15.03.2024 г. и последващо одобрение от Комисията за финансов надзор с решение №187-ДФ от 28.03.2024 г. се променя наименованието на ДФ Компас Евроселект. Новото наименование на фонда е Компас Евро Облигации. Ще променим профила на фонда от високорисков, инвестиращ предимно в акции към нискорисков, инвестиращ предимно в дългови финансови инструменти. Намаляват се разходите за емитиране на дяловете.
Научи повече
09.01.2024

Най-успешен през изминалите дванадесет месеца е “Компас Глобъл Трендс” - Източник: Банкер

ДФ “Компас Глобъл Трендс” зарадва клиентите си с 39.9% доходност за 2023 година.
Сред най-успешните договорни фондове за 2023 година е и “Компас Фъндс Селект-21” с доходност от 11.48%. 
Научи повече
11.12.2023

УД Компас Инвест с награда за най-добро дружество за управление на активи от World Finance

На 04.12.2023 г. управляващо дружество Kомпас Инвест бе отличено за трети път в 16-годишната история на престижния международен конкурс на World Finance. За нас е голяма чест отново да получим „Wealth Management Award“ за България и да бъдем обявени за „Best Wealth Management Provider 2023” в България за тази година.
Научи повече
01.12.2023

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове през декември

Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на Компас Инвест АД временно се спира продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните договорни фондове на 15, 28 и 29 декември 2023г.
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 14 декември 2023г., ще бъдат обявени на 18 декември 2023г.
Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на договорните фондове се възобновява, считано от 18 декември 2023г.
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 22 декември 2023г., ще бъдат обявени на 02 януари 2024г.
Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на договорните фондове се възобновява, считано от 02 януари 2024г.

Екипът на Компас Инвест АД ви пожелава весели празници и много успехи през новата 2024г.!
Научи повече
29.08.2023

Важно съобщение

Уважаеми клиенти, партньори и инвеститори,

Зачестяват случаите на опити за финансови измами чрез предлагане на услуги по инвестиране от името на дружества, които осъществяват лицензирана дейност.
Ако се съмнявате в телефонно обаждане, получено от „Компас Капитал“ АД и/или „Компас Инвест“ АД, или друга комуникация, осъществена с Вас от името на тези дружества, може да се свържете с нас.

Научи повече
23.12.2022

Компас Инвест

Бутиковата инвестиционна компания, отличена с престижната награда в сферата на доверителното управление „Best Wealth Management Provider 2022” за България
Научи повече